EA-SAS Cooling

EA-SAS Cooling

EA-SAS Cooling – šaldymo sistemos skaitmeninis dvynys, skirtas sumažinti energijos sąnaudas šalčiui taikant nuolatinę sistemos stebėseną ir optimalų valdymą. 

Skaitmeninis dvynys apima įvairaus pobūdžio sistemas:

 • Skirtingus šaldymo agentus: amoniakas, CO2, freonai ir kita;
 • Sraigtinius, stūmoklinius ir kitų tipų kompresorus; 
 • Tarpinio išgarinimo ir tirpalines (su tarpinio skysčio nešėju) sistemas;
 • Įvairių tipų kondensatorius ir garintuvus; 
 • Vienpakopius ir daugiapakopius šaldymo mašinos ciklus;
 • Įvairius šalčio panaudojimo atvejus: patalpų šaldymas, momentinis šaldymas (freezer’iai), oro kondicionavimas, džiovinimas.  

Sprendžiamos problemos:

 • Elektros energijos sąnaudų šalčiui mažinimas;
 • Šaldymo proceso valdymas pagal kintamas gamybos apimtis;
 • Sistemos būsenos ir rodiklių stebėsena online realiu laiku;
 • Minimalių kaštų technologiniams reikalavimams patenkinti nustatymas siekiant išvengti perteklinio energijos vartojimo.  

EA-SAS Cooling funkcionalumas:

 • Energijos sąnaudų šalčiui skaičiavimas ir stebėsena;
 • Prognozuojamas šalčio poreikis;
 • Kompresorinės efektyvumo rodiklių skaičiavimas ir stebėsena: COP, kompresorių izoentropinis ir tūrinis efektyvumas ir kiti;
 • Kondensatorių efektyvumo skaičiavimas ir stebėsena;
 • Garintuvų efektyvumo skaičiavimas ir stebėsena;
 • Optimalios garavimo temperatūros valdymo rekomendacijų išdavimas;
 • Optimalios kondensacijos temperatūros valdymo rekomendacijų išdavimas;
 • Įrangos nusidėvėjimo rodiklių stebėsena;
 • Demand-response ir šalčio gamybos optimizavimas pagal kainą. 

Sukuriamos naudos:

 • Užtikrinama nuolatinė šaldymo sistemos priežiūra, tam nereikalingos papildomos išlaidos kvalifikuotam personalui.
 • Nustatomos šaldymo sistemos energijos sąnaudų mažinimo priemonės;
 • Automatiškai skaičiuojamas ir sekamas šaldymo sistemos naudingo veiksmo koeficientas;
 • Vartotojas informuojamas apie tendencingą šaldymo sistemos naudingo veiksmo koeficiento mažėjimą;
 • Pateikiama informacija apie įrangos nusidėvėjimą, kas leidžia išvengti didesnių gedimų, planuoti sustojimus remontui ir investicijas sistemos priežiūrai.
 • Pagal poreikį rekomenduojama atlikti įrangos einamąją priežiūrą (kondensatoriaus valymas, ledo atleidimas nuo garintuvų).
 • Automatiškai stebimas realus šalčio suvartojimas ir lyginamas su istoriniu, informuojama apie perteklinį šalčio suvartojimą.
 • Surenkama svarbi informacija, būtina pagrįsti investicijas į šaldymo mašiną (dažnio keitiklių įrengimas, naujų ar galingesnių kondensatorių įrengimas ir kita).

ATSILIEPIMAS
AB Rokiškio sūris vienas didžiausių pieno produktų gamintojų Lietuvoje. Norint sukurti aukštos kokybės gaminį, reikalingas daug energijos sąnaudų reikalaujantis - šaldymo procesas. Siekiant mažinti elektros energijos vartojimą šaldymo sistemose, buvo nuspręsta įdiegti skaitmeninį dvynį EA-SAS Cooling. Šaldymo sistema dvipakopė, pirmoje pakopoje 4, antrojoje 2 kompresoriai. Šaldymo sistemoje gaminamas +2÷5°C leduotas vanduo, o taip pat šaltnešis -30°C. Įdiegus EA-SAS Cooling apskaitytas faktinis šalčio energijos suvartojimas. Pagal gamybos apimtis prognozuojamas šalčio poreikis. EA-SAS Cooling aplinkoje parengtas šaldymo mašinos masių ir energijos balansas, realiu laiku apskaičiuojami kondensatoriaus ir kompresoriaus efektyvumai, o taip pat pilnas šaldymo mašinos COP. Išmaniosios apskaitos ir scada duomenys renkami ir analizuojami realiu laiku, vienoje platformoje EA-SAS. Šaldymo kompresorių optimalaus valdymo užduotys apskaičiuojamos EA-SAS Cooling, bei perduodamos į šaldymo mašinos valdymo sistemą automatiškai iš EA-SAS, be žmogaus įsikišimo. Projektas leido sumažinti šaldymo mašinos elektros energijos sąnaudas, galime stebėti kompresorinės darbo režimą nuotoliniu būdu, realiu laiku matyti šaldymo sistemos COP, priimti sprendimus dėl techninės priežiūros. Istoriniai duomenys yra kaupiami duomenų bazėje EA-SAS. Energy Advice, UAB specialistai įdiegė, apmokė ir esant poreikiui konsultuoja šaldymo sistemos eksploatacijos klausimas. Rekomenduojame Energy Advice, UAB įmonėms siekiančioms efektyvinti šaldymo sistemas ir mažinti elektros energijos sąnaudas.


Energy Advice

Energy Advice – tai inžinierių, analitikų bei programuotojų komanda, vystanti ir diegianti Energetinį ir Technologinį efektyvumą didinančias IT sistemas energetiškai imliausiuose sektoriuose.

Mūsų misija – padėti įmonėms pasiekti CO2 emisijų mažinimo tikslus.

Skaitmeninė transformacija - duomenimis grįsti IT sprendimai, efektyvumo siekiančioms įmonėms.

Pasikalbėkime

Užpildykite šią formą ir mūsų komandos narys greitu metu su Jumis susisieks

Paieška