ES projektai

UAB „Energy Advice“ eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose

UAB „Energy Advice“ eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose

UAB „Energy Advice“, įgyvendina projektą „UAB „Energy Advice“ eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose“ Nr. 02-036-K-0051. Bendra projekto vertė – 153 387,00 Eur, iš kurių 74 013,02 Eur sudaro Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4-438 „Dėl Ekonomikos…
Inovatyvios autonominės gamybos valdymo sistemos EA-SAS AI Factory sukūrimas

Inovatyvios autonominės gamybos valdymo sistemos EA-SAS AI Factory sukūrimas

UAB „Energy advice“ įgyvendina projektą „Inovatyvios autonominės gamybos valdymo sistemos EA-SAS AI Factory sukūrimas“ Nr. 02-020-K-0002. Bendra projekto vertė – 1 309 584,20 Eur, iš kurių 768 745,75 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m.…

Paieška