Įgyvendinti projektai

Teikiame paslaugas aukščiausios kokybės reikalaujančioms įmonėms. Dirbame siekdami geriausių rezultatų, todėl didžiuojamės klientų atsiliepimais apie atliktus darbus.

NNL yra aukščiausios kokybės kompleksinių logistikos paslaugų įmonių grupė, šioje srityje dirbanti jau daugiau nei 15 metų. Patvirtiname, kad UAB Energy Advice įdiegė šaldymo sistemos Skaitmeninį dvynį (angl. Digital Twin) sandėliavimo patalpose. Įdiegtas EA-SAS Cooling Skaitmeninis dvynys ženkliai palengvino šaldymo proceso stebėseną ir valdymą, kas lėmė esamos infrastruktūros elektros energijos vartojimo sutaupymą ir veiklos efektyvumo padidinimą. Šaltnešio temperatūra EA-SAS Cooling dėka reguliuojama dinamiškai, atsižvelgiant į gamybos apimtis be žmogaus įsikišimo. Tokia realaus laiko duomenų analizė ir automatizuotos valdymo užduotys ne tik sumažino energijos sąnaudas kompresoriams, bet ir padidino bendrą efektyvumą bei COP rodiklį. Atsižvelgdami į pasiektus rezultatus, esame patenkinti Energy Advice komandos darbu. Jų požiūris tampa nauju standartu šaldymo sistemų valdyme ir esame užtikrinti, jog siūlomi sprendimai gali padėti ir kitoms energetinio efektyvumo ieškančioms įmonėms.
UAB “NNL TERMO”

Tomas Žegunis, veiklos vadovas

Didžiuojamės jau dešimtmetį eksploatuodami pirmąją Lietuvoje atliekas deginančią kogeneracinę jėgainę. Šiais metais su Energy Advice įgyvendinome inovatyvų projektą, kurio tikslas buvo sukurti kogeneracinės jėgainės matematinį modelį – Skaitmeninį Dvynį. Džiaugiamės, jog projektas buvo sėkmingas. Energy Advice komanda išsiskiria neeiliniu sugebėjimu derinti programavimo ir termodinamikos sričių kompetencijas. Ši kombinacija leido įmonei sukurti Skaitmeninį Dvynį, kuris ne tik tiksliai atspindi mūsų jėgainės procesus, bet ir teikia realaus laiko operatyvines bei nuspėjamosios priežiūros įžvalgas. Viso projekto metu Energy Advice pademonstravo aukštą profesionalumo lygį, tvirtą įsipareigojimą darbus atlikti laiku ir išskirtinį dėmesį detalėms. Energy Advice darbuotojai aktyviai bendradarbiavo su mūsų komanda, užtikrindami, jog sukurtas Skaitmeninis Dvynys būtų pritaikytas specifiniams mūsų poreikiams ir reikalavimams. Energy Advice komunikacija ir bendradarbiavimas buvo pavyzdinis, projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai ir efektyviai. Energy Advice sukurtas Skaitmeninis Dvynys leidžia pasiekti maksimalų efektyvaus jėgainės veikimo potencialą. Esame labai patenkinti rezultatais ir šio bendradarbiavimo nauda mūsų jėgainei. Dėkojame jums už išskirtines pastangas ir tikimės bendradarbiavimą pratęsti ir ateityje.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB GREN KLAIPĖDA

Donatas Petronis, Direktorius

Patvirtiname, jog įmonė „Energy Advice“ atliko CO2 emisijų mažinimo studiją. Studijoje pateiktos ir išnagrinėtos alternatyvos, leisiančios sumažinti CO2 emisijas, bazinį energijos vartojimą bei vienam produkcijos vienetui tenkančios energijos kiekį. Įvertintos atliekinės šilumos panaudojimo bei energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių galimybės. Ataskaitoje pateiktas CO2 mažinimo priemonių įgyvendinimo planas ir atliktas preliminarus finansinis priemonių įvertinimas. Apibendrinti pasiūlymai angų kalba pateikti įmonių grupės vadovams. Esame patenkinti parengta studija ir ateityje planuojame įgyvendinti „Energy Advice“ pateiktas rekomendacijas.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
SCHMITZ CARGOBULL BALTIC UAB

Justina Kardokaitė, Infrastruktūros išvystymo inžinierė

„Viking Malt“ yra didžiausia salyklo gamintoja Šiaurės Europoje. Patvirtiname, kad įmonė Energy Advice atliko energijos vartojimo bei IT auditą ir nustatė energijai imlius procesus ir didžiausias taupymo galimybes. Vėliau, gamybos procesų skaitmeninimui ir optimizavimui, buvo įdiegta analitinė sistema EA-SAS. Dabar mes turime visus duomenis vienoje vietoje ir naudojame juos, sprendimų priėmimui. Taipogi, turime gamybinio proceso skaitmeninį dvynį, kuris apima salyklo gamybos – mirkymo, daiginimo ir džiovinimo procesus. Skaitmeninio dvynio technologija išduoda optimalaus valdymo užduotis, kurios leidžia gerinti technologinio proceso charakteristikas ir energijos vartojimo efektyvumą. Mes rekomenduojame „Energy Advice“ kaip patikimą partnerį.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
VIKING MALT

Darius Vilkas, Direktorius

AB Rokiškio sūris vienas didžiausių pieno produktų gamintojų Lietuvoje. Norint sukurti aukštos kokybės gaminį, reikalingas daug energijos sąnaudų reikalaujantis – šaldymo procesas. Siekiant mažinti elektros energijos vartojimą šaldymo sistemose, buvo nuspręsta įdiegti šaldymo sistemos skaitmeninį dvynį. Išmaniosios apskaitos ir Scada duomenys renkami ir analizuojami realiu laiku, vienoje platformoje EA-SAS. Šaldymo kompresorių optimalaus valdymo užduotys apskaičiuojamos EA-SAS Cooling, bei perduodamos į šaldymo mašinos valdymo sistemą automatiškai be žmogaus įsikišimo. Projektas leido sumažinti šaldymo mašinos elektros energijos sąnaudas, galime stebėti kompresorinės darbo režimą nuotoliniu būdu, realiu laiku matyti šaldymo sistemos COP, priimti sprendimus dėl techninės priežiūros.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
AB ROKIŠKIO SŪRIS

Artūras Vainiūnas, Technikos direktorius

UAB „Energy Advice“ suteikė šalčio gamybos ir tiekimo dalies techninio projekto, skirto sandėliavimo paskirties pastatui, vertinimo paslaugą. Įmonės specialistai atliko skaičiavimus, įvertino projekte pateiktus techninius sprendinius, akcentavo vietas, į kurias reiktų atsižvelgti, pateikė klausimus ir pastabas projektuotojui. Atliekant projekto vertinimą, buvo siekta apsaugoti klientą nuo perteklinių investicijų į įrangą. Pagal kliento poreikį ir ateities plėtros perspektyvas atliktas techninių skaičiavimų patikrinimas, nustatyti neatitikimai. Įvertintas projektuojamos sistemos skaitmenizavimo lygis, duomenų nuskaitymo ir integravimo su kitomis informacinėmis sistemomis galimybės. Rekomenduojame Energy Advice kolektyvą kaip patikimą partnerį.
UAB “NNL TERMO”

Tomas Žegunis, veiklos vadovas

Energetikos tinklų projektavimo įmonė UAB „Elinijos“ įsigijo programinę įrangą EA-PSM Electric. Mums projektuojant elektros tinklą, šis įrankis padeda greitai išspręsti iškilusius iššūkius su įmonių, skirstomojo ir perdavimo elektros tinklų skaičiavimais, modeliavimu ir RAA nuostatų parinkimu. Tai patikima, laiką taupanti, bei atitinkanti tarptautinius standartus programa, kuri leidžia greitai ir kokybiškai įvertinti uždavinius kylančius elektros tinkle bei pasiūlyti gerą paslaugų kainą Užsakovams. UAB „Elinijos“ rekomenduoja programinę įrangą EA-PSM Electric.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB „ELINIJOS“

Egidijus Žaltauskas, Direktorius - UAB „Elinijos“

Roquette Amilina AB patvirtina, kad 2019.09.23-2020.02.20 įmonė UAB Energy Advice atliko detalų suspausto oro sistemos vertinimą su programa EA-PSM Hydraulic. Atlikta detali suspausto oro sistemos darbo režimų analizė, pateiktos aiškiai suprantamos rekomendacijos, pagrįstos inžineriniais skaičiavimais ir finansiniu vertinimu. Pateiktos rekomendacijos turės įtakos suspausto oro sistemos eksploatacijai. Paslaugos suteiktos laiku, rezultatai pristatyti atsakingiems darbuotojams. Rekomenduojame įmonę UAB Energy Advice įmonėms, kurios ieško inžinerinių energetinių efektyvumo analizės būdų ir metodų.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
ROQUETTE AMILINA AB

Edvinas Bernotas, Generalinis direktorius - Roquette Amilina AB

Džiaugiamės pasirinkę Energy Advice atlikti UAB MESTILLA biodyzelino gamyklos energetinį auditą. Auditoriai atliko detalią istorinių energetinių ir technologinių parametrų bei rodiklių analitiką ir pasiūlė atsiperkančių energijos taupymo priemonių. Audito metu buvo įvertintas siurblių, šilumokaičių bei pagrindinių technologinių procesų naudingo veiksmo koeficientas ir pasiūlyti konkretūs efektyvumo didinimo būdai. Taip pat, analizuota suspausto oro gamybos sistema ir įmonės elektros ūkis. Rekomenduojame Energy Advice kitoms energetinio efektyvumo siekiančioms įmonėms.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB MESTILLA

Margarita Salytė, Gamybos direktorė - UAB Mestilla

AB ,,Rokiškio sūris” techninio personalo darbuotojai dalyvavo UAB ,,Energy Advice” mokymuose ,,Suspausto oro sistemų darbo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse” ir ,,Šaldymo mašinų energetinio efektyvumo didinimas”. Mokymų metu darbuotojams buvo priminti pagrindiniai sistemų veikimo principai, dėsniai bei skaičiavimų metodikos, pateikti praktiniai pavyzdžiai ir užduotys. Mokymai paliko labai gerą įspūdį dėl lektoriaus kompetencijos ir profesionalumo, mokymų teorinės ir praktinės dalies optimalaus balanso, temų šiuolaikiškumo bei tiesioginio pritaikymo praktikoje.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
AB ROKIŠKIO SŪRIS

Artūras Vainiūnas, Technikos direktorius - AB Rokiškio sūris

UAB DS Smith Packaging Lithuania inžinerinis personalas dalyvauja UAB Energy Advice organizuojamose praktiniuose mokymuose su programa EA-PSM Electric. Džiaugiamės, kad įgytos žinios padeda optimizuoti elektros tinklo darbą gamykloje, prastovų laiką bei sumažinti elektros vartojimą. Rekomenduojame UAB Energy Advice kaip atsakingą ir patikimą partnerį.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB DS SMITH PACKAGING LITHUANIA

Mantas Davulis, Techninės priežiūros vadovas - UAB DS Smith Packaging Lithuania

Pažymime, jog įmonė Energy Advice kokybiškai atliko energijos vartojimo auditą Vita Baltic International gamykloje. Audito ataskaitoje pateikti pasiūlymai, kaip mažinti suspausto oro, šilumos gamybos ir tiekimo, ventiliacijos, žaliavų transportavimo bei šaldymo sistemų energijos sąnaudas. Priemonės pasiūlytos remiantis gamybinių įmonių gerąja praktika bei naujovėms energijos sąnaudų mažinimo srityje.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB VITA BALTIC INTERNATIONAL

Rimas Šilanskas, Inžinierius-energetikas - UAB Vita Baltic International

UAB ,,Energy Advice” pakartotinai atliko energijos vartojimo auditą įmonėje UAB Fazer Lietuva. Išanalizavus inžinerines sistemas, pateikta ataskaita apie vandens, suspausto oro, reaktyviosios galios, šaldymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų energijos ir išlaidų mažinimo priemonės. Artimiausiu metu rekomendacijas planuojame įgyvendinti. UAB Energy Advice specialistai paslaugas suteikė laiku, rezultatus pristatė atsakingiems darbuotojams. Esame patenkinti suteiktomis paslaugomis.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB FAZER LIETUVA

Saulius Švedas, Technikos vadovas - UAB Fazer Lietuva

Akcinės Bendrovės ,,ORLEN Lietuva“ užsakymu, UAB Energy Advice 2019 m. gruodžio mėn. paruošė mokymų programą ir vedė AB ,,ORLEN Lietuva“ darbuotojams mokymus tema „Saulės elektrinių prijungimo ir eksploatavimo iššūkiai“. UAB Energy Advice organizuojamus mokymus apibūdintume kaip profesionalius ir efektyvius, kadangi mokymų kokybė visuomet atitinka Bendrovės darbuotojų lūkesčius. Darbuotojai puikiai įvertino lektorių Mantą Kaminicką, jo profesionalumą ir dėstomos temos išmanymą. UAB ,,Energy Advice” paslaugos tenkino bendrovės lūkesčius ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ateityje.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
AB ,,ORLEN LIETUVA“

Daina Binkauskienė, Personalo direktorė - AB ,,ORLEN Lietuva“

UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos gamybos transporto kuro suvartojimas, suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl šilumos ir elektros energijos išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB MALDIS

Odeta Vaitiekūnienė, Direktorė - UAB Maldis

“Energy Advice kolektyvas atsakingai atliko energetinio audito paslaugą. Darbuotojai įsigilino į mūsų įmonės darbo specifiką ir pasiūlė priemones iškeltiems energetinio audito tikslams pasiekti. Audito metu pateiktos didelių investicijų nereikalaujančios priemonės, kurių įgyvendinimas suteiks apčiuopiamą naudą AB Jonavos grūdai. Įmonė rekomenduoja Energy Advice kaip patikimą partnerį įmonėms, siekiančioms padidinti energetinio ūkio efektyvumą.”
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
AB JONAVOS GRŪDAI

Mantas Butas, Komercijos ir inovacijų skyriaus vadovas - AB Jonavos grūdai

UAB “AD Wood” pirko iš UAB “Energy Advice” energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB “Energy Advice” vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuota suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl elektros energijos, vandens, suspausto oro, šilumos energijos, išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB AD WOOD

Zenonas Kvietka, Direktorius - UAB AD Wood

Energy Advice atliko energijos vartojimo audito paslaugą ir įrodė esantis patikimas partneris. UAB Fazer Lietuva gavo profesionalias elektros ir šilumos energijos vartojimo mažinimo rekomendacijas, kurios gali būti įgyvendinamos darant nedideles investicijas. Įmonė planuoja įgyvendinti siūlomas rekomendacijas artimiausioje ateityje. UAB Fazer Lietuva rekomenduoja Energy Advice paslaugas įmonėms siekiančioms padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos vartojimo išlaidas. UAB Fazer Lietuva yra Fazer grupės dalis, turinti 15 tūkst. darbuotojų ir veikianti aštuoniose šalyse.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB FAZER LIETUVA

Saulius Švedas, Technikos direktorius - UAB Fazer Lietuva

AB “Achema” – didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse. Pažymime, kad įmonė Energy Advice atliko AB „Achema“ gamyklos energetinį auditą. Auditorių pateikti pasiūlymai orientuoti į gamyklos energetinio efektyvumo didinimą, nurodyti didžiausią sutaupymo potencialą turintys technologiniai mazgai. Atsižvelgiant į gamyklos specifiką, ataskaitoje pateikiami pasiūlymai, kaip panaudoti atliekinius energijos išteklius. Energetinio audito paslauga buvo atlikta laiku ir kokybiškai
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
AB ACHEMA

Juozas Tunaitis, Technikos direktorius - AB "Achema"

“Energy Advice šių metų birželio – rugpjūčio mėnesiais atliko energetinį auditą. Paslaugos, pagal iš anksto suderintas paslaugų apimtis buvo atliktos profesionaliai ir kokybiškai. Vertiname tai, kad audito išvadose siūlomos priemonės yra realios, techniškai bei finansiškai pagrįstos bei suprantamos. Energy Advice pateikė duomenis apie gautų rezultatų kilmę bei jų pagrįstumą, patikimumą. Artimiausiu metu ketiname įgyvendinti pasiūlytas taupymo priemones.”
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB GRIGEO BALTWOOD

Šarūnas Grigoris, Technikos direktorius - UAB Grigeo Baltwood

Energy Advice atliko pilnos apimties technologinių procesų energetinį auditą įmonėje UAB „Gealan Baltic“ pagal LST EN 16247 standartą ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Atlikę skaičiavimus nustatė eksploatuojamų įrenginių naudingo veiksmo koeficientus bei pasiūlė efektyvumo didinimo priemones. Pateikti pasiūlymai nėra bendrojo pobūdžio, o sudaryti įsigilinus į mūsų įmonės specifiką bei gamybinių linijų veikimo principus. Visi ataskaitoje pateikti pasiūlymai yra ekonomiškai pagrįsti bei nereikalaujantys didelių investicijų. Darbo ataskaita, pagal susitarimą, parengta anglų kalba. Rekomenduojame „Energy Advice“ energetinio audito paslaugas įmonėms, užsibrėžusioms padidinti energetinį efektyvumą.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB GEALAN BALTIC

Jaunius Šileikis, Direktorius - Lietuvos ir Vokietijos UAB GEALAN BALTIC

2016 m. įmonė UAB Energy Advice atliko išsamų Lietuvos banko pastatų (Gedimino pr. 6, Totorių g. 2, 4 ir Žirmūnų g. 151, Vilnius) elektros ūkio bei pastatų (Gedimino pr. 6 ir Totorių g. 2, 4, Vilnius) energetinio ūkio (šildymo, karšto vandens, kondicionavimo) būklės vertinimą: sudaryta ir pateikta kiekvieno pastato viso elektros tinklo paaiškinamoji vienlinijinė schema, išanalizuota šildymo, karšto vandens, kondicionavimo būklė, atliktas pirmos kategorijos elektros vartotojų nepertraukiamų maitinimo šaltinių patikimumo įvertinimas, apskaičiuotas sistemos parengties koeficientas, gedimų skaičius, įvertintas pirmos kategorijos elektros vartotojų maitinimo sistemos neveikimo laikas. Pasiūlytos elektros ir energetinio ūkio optimizavimo priemonės ir rekomendacijos nustatytų trūkumų šalinimui yra pagrįstos ir suprantamos.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
LIETUVOS BANKAS

Gintautas Moška, Direktorius - Lietuvos banko organizacijos tarnybos paslaugų administravimo departamentas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, įmonės kodas 132616649, registruota adresu Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos gamybos transporto kuro suvartojimas, suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl šilumos energijos, vandens ir kuro transporto išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB KAUNO ŠVARA

Dalius Tumynas, Generalinis direktorius - UAB Kauno švara

UAB „Diab“ yra pirmaujanti ruošinių iš kompozitinių medžiagų gamybos įmonė. Siekdami didinti gamybos procesų energetinį efektyvumą, pasirinkome įmonę UAB „Energy Advice“, kuri atliko įmonės energijos suvartojimo auditą. Auditoriai nustatė energetiškai imliausius procesus ir pasiūlė pagrįstas priemones šių procesų efektyvumo didinimui. Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai dulkių ištraukiamosios ventiliacijos, suspausto oro sistemų, elektros tinklo efektyvumo didinimui, taip pat šilumos nuostolių mažinimui. Paslaugą auditoriai atliko nevėluodami.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
UAB DIAB

Marius Balvočius, Direktorius - UAB Diab

UAB Energy Advice atliko energijos vartojimo auditą trijose AB „MV GROUP Production“ gamyklose: „Stumbras“, „Alita“ ir „Anykščių vynas“. UAB „Energy Advice“ išsamiai įvertino visas galimas priemones šių gamyklų energetinio efektyvumo didinimui. Pasiūlytos priemonės apima patalpų šildymo ir ventiliacijos, garo generavimo bei šaldymo sistemų efektyvumo didinimą. Audito metu nustatyti atlieknės energijos šaltiniai ir jų panaudojimo galimybės, pateiktos pastabos dėl sutarčių su energijos tiekėjais trūkumų. Auditoriai ne tik pateikė išvadas dėl sąnaudų mažinimo, bet ir padėjo priimant naujai įrengtas šaldymo sistemas, nurodydami jų trūkumus. Rekomenduojame UAB „Energy Advice“ kaip atsakingą partnerį.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
AB „MV GROUP PRODUCTION“

Česlovas Matuliavičius, Generalinis direktorius - AB „MV GROUP Production“

Energy Advice profesionaliai atliko įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditą. Audito metu įvertintas šilumos ir elektros suvartojimas patalpų šildymui, vėdinimui, kondicionavimui, technologiniam procesui. Atskirti energijos kaštai pagal veiklos rūšis: gamybos, administracijos. Įvertintos minkšto paleidimo įrenginių atsipirkimo galimybės. Pateikta energijos taupymo galimybių analizė ir rekomandacijos.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
AB PANEVĖŽIO KELIAI

Virginijus Sedaravičius, Vyriausiasis energetikas - AB Panevėžio keliai

Uždaroji akcinė bendrovė „Baldai Jums“, įmonės kodas 156667584, registruota adresu Fabriko g. 3, LT-55111, Jonava pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlytas sprendimas dėl šilumos energijos vartojimo sumažinimo medžio džiovyklose. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB BALDAI JUMS

Alfonsas Meškauskas, Generalinis direktorius - UAB Baldai Jums

Uždaroji akcinė bendrovė „Multimeda“, įmonės kodas 147863452, registruota adresu M. Mažvydo g. 12E, Radviliškis pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, pagrindiniai elektros bei šilumos vartotojai, pateiktos rekomendacijos. Ventiliacijos sistemų srautų skaičiavimams atlikti, pritaikyta specializuota programinė įranga. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB MULTIMEDA

Vaidas Gudelis, Direktorius - UAB Multimeda

Pažymime, kad Energy Advice, į.k. 303038190, tinkamai įvykdė AB “Šiaulių energija” Pietinės katilinės elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumo, vartojimo efektyvumo audito paslaugų teikimo sutartį, pasirašytą 2014-02-27. Paslaugų teikimo metu buvo atlikta išsami elektros įrenginių analizė ir pateiktos išvados bei pasiūlymai, kaip darant minimalius įrangos pakeitimus galima pasiekti didesnį elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Energy Advice užsirekomendavo kaip pareiginga, turinti kvalifikuotus ir sąžiningus darbuotojus, įmonė.
Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
AB ŠIAULIŲ ENERGIJA

Virgilijus Pavlavičius, Technikos direktorius - AB Šiaulių energija

Patvirtiname, kad UAB Šakių šilumos tinklai naudojasi UAB Energy Advice teikiamomis paslaugomis bei IT sprendimais EA-SAS ir EA-PSM Hydraulic. Energy Advice įmonės specialistams ne kartą buvo patikėti su skaitmenizavimu susiję uždaviniai: išmanaus šilumos tinklų temperatūrinio grafiko valdymas ir hidraulinio tinklo modeliavimas, šilumos trasų diametrų optimizavimas. Mūsų įmonės patirtis rodo, jog Energy Advice yra patikimas partneris, teikiantis kokybiškas paslaugas ir padedantis mūsų įmonei siekti skaitmenizavimo ir energijos taupymo tikslų.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI

Vilmantas Paškevičius, Komercijos direktorius

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ patvirtina, kad UAB Energy Advice 2019 metais suteikė Energijos vartojimo audito paslaugas. Auditas atliktas pagal technologinių procesų ir įrenginių metodiką. Papildomai išanalizuotas šilumos tinklo nuostolių mažinimo potencialas ir pateikta tinklų vystymo koncepcija, pagrindžianti šilumos tinklo perėjimą prie ketvirtosios kartos koncepcijos. Paslaugos buvo suteiktos laiku, rezultatai pristatyti atsakingiems darbuotojams. Mūsų įmonės patirtis rodo, jog Energy Advice yra patikimas partneris, teikiantis kokybiškas paslaugas ir padedantis siekti energetinio efektyvumo tikslų.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

Rasa Gudė, Finansų direktorė

AB „KLAIPĖDOS MEDIENA“ – viena didžiausių VMG grupės įmonių Lietuvoje. Gaminame medienos drožlių plokštes bei korpusinius virtuvės baldus iš apdailintos medienos drožlių plokštės. Siekdami didinti gamybos procesų energetinį efektyvumą, pasirinkome įmonę UAB „Energy Advice“, kuri atliko įmonės energijos vartojimo auditą bei papildomai detaliai išanalizavo suspausto oro ir dulkių ištraukiamosios ventiliacijos sistemas. Auditoriai pasiūlė pagrįstas energetinio efektyvumo gerinimo priemones. Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai dulkių ištraukiamosios ventiliacijos, suspausto oro sistemų, elektros tinklo efektyvumo didinimui, taip pat šilumos nuostolių mažinimui. Paslaugą auditoriai atliko laiku ir kokybiškai. Rekomenduojame Energy Advice, kaip patikimą partnerį.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
AB KLAIPĖDOS MEDIENA

Nikolajus Ivanovas, Direktorius

AB Rokiškio sūris patvirtina, kad įmonė UAB Energy Advice tiekia energijos vartojimo rodiklių priežiūros ir kontrolės paslaugą. Pagal planuojamas valandines gamybos apimtis, EA-SAS programa prognozuoja energijos vartojimo apimtis kiekvienai valandai. Sistema pateikia rekomendacijas, kaip sumažinti energijos vartojimą ir tinkamai eksploatuoti įrengimus. Taip pat Energy Advice specialistai teikia kokybiškas konsultacijas elektros energijos įsigijimo klausimais: remiantis įmonės energijos sąnaudų ir elektros kainos prognozėmis, padeda išsirinkti palankiausią elektros energijos įsigijimo planą.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
AB ROKIŠKIO SŪRIS

Kazys Guobužas, Vyr. energetikas

UAB Šakių šilumos tinklai nuo 2019 m. naudojasi UAB Energy Advice teikiamomis skaitmenizavimo paslaugomis: sukurtas šilumos tinklo skaitmeninis dvynys su EA-SAS Heating platforma. Skaitmenizuotas šilumos tinklo valdymas mums padėjo pereiti prie žematemperatūrinio tinklų valdymo, galime efektyviai planuoti tinklo plėtrą ir priežiūrą, o visa informacija prieinama iš nuotolio. Mūsų įmonės patirtis rodo, jog UAB Energy Advice yra patikimas partneris, teikiantis kokybiškas paslaugas ir padedantis mūsų įmonei siekti skaitmenizavimo ir energijos taupymo tikslų.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI

Raimondas Rauckis, Generalinis direktorius

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Energy Advice prisijungė prie Intelligent Energy lab iniciatyvos, kuria siekiama sukurti atvirą platformą išmaniosios energetikos idėjoms generuoti ir įgyvendinti Vilniaus mieste. Intelligent Energy lab buvo nuspręsta didinti Vilniaus miesto savivaldybės Konstitucijos pr. 3 energetinį efektyvumą, naudojant pažangiausius skaitmenizavimo metodus. Energy Advice, panaudodama analitinę sistemą EA-SAS, nuskaitė išmaniosios apskaitos skaitiklius ir sukūrė Konstitucijos pr. 3 pastato skaitmeninio dvynio modelį. Skaitmeninis dvynys leido nustatyti pagrįstai ir nepagrįstai vartojamą šilumos, šalčio, elektros energiją ir vandens kiekį kiekvieną darbo valandą. Projekto metu parengtas EA-SAS programoje ataskaitų langas, kuris leidžia stebėti energijos vartojimo indeksus, o atsakingiems darbuotojams operatyviai reaguoti. Projekto metu nustatytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas, kuris siekia iki 30%. Paslaugos buvo pateiktos efektyviai ir kokybiškai. Rekomenduojame bendradarbiauti su UAB „Energy Advice“.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Eglė Radvilė, Administracijos patarėja

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ yra šilumos tiekimo įmonė per metus pateikianti virš 18,5 GWh šilumos. Pažymi, kad nuo 2020 m. naudojamės UAB „Energy Advice“ įdiegtu skaitmeninio dvynio technologija grįstu sprendimu EA-SAS Heating. Nuolatos atliekami šilumos tinklo optimizavimo skaičiavimai, įvertinant realaus laiko duomenis, ir išduodamos tinklo valdymo užduotys, kurios leidžia valdyti šilumos tinklą su mažiausiais nuostoliais. Šilumos tinklo skaitmeninis modelis taip pat leidžia priimti greitus ir kokybiškus sprendimus dėl tinklo plėtros. Patvirtiname, kad net ir mažų miestų šilumos tiekimo įmonėms yra naudinga diegti skaitmenizavimo projektus, o UAB „Energy Advice“ rekomenduojame kaip patikimą partnerį skaitmenizavimo ir energijos taupymo srityje.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI

Artur Danulevič, Direktorius

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ patvirtina, kad UAB „Energy Advice“ atliko biokuro katilinės (5 MW) skaitmenizavimo projektą. Įdiegta EA-SAS Boiler sistema, kuri stebi, analizuoja ir vertina katilo efektyvumą bei išduoda automatizuotas užduotis valdymui, siekiant didinti gamybos efektyvumą. Įdiegtas sprendimas padeda efektyviau deginti kurą, pagerėjo katilo NVK. Dėl duomenų analizės mums pavyko pailginti laiką tarp techninės priežiūros. Rekomenduojame UAB „Energy Advice“ kaip patikimą partnerį skaitmenizavimo projektuose.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI

Artur Danulevič, Direktorius

Patvirtiname, kad Energy Advice sukūrė stiklo lydymo krosnies skaitmeninį dvynį. Energy Advice įdiegė EA-SAS programinę įrangą, parengė stiklo lydymo krosnies matematinį modelį, atliko paleidimo – derinimo darbus. Įdiegtas funkcionalumas leidžia stebėti krosnies parametrus, bei valdyti stiklo lydymo procesą realiu laiku. Projekto naudos: padidinamas energijos vartojimo efektyvumas, padidintas krosnies tarnavimo laikas, identifikuoti krosnies režimai, nustomas atskirų komponentų efektyvumas. Darbai atlikti kokybiškai ir laiku. Rekomenduojame Energy Advice kaip patikimą informacinių sistemų diegimo ir kūrimo tiekėją.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB „KAUNO STIKLAS“

Irmantas Zabulis, Finansų direktorius

Didžiuojamės jau dešimtmetį eksploatuodami pirmąją Lietuvoje atliekas deginančią kogeneracinę jėgainę. Šiais metais su Energy Advice įgyvendinome inovatyvų projektą, kurio tikslas buvo sukurti kogeneracinės jėgainės matematinį modelį – Skaitmeninį Dvynį. Džiaugiamės, jog projektas buvo sėkmingas. Energy Advice komanda išsiskiria neeiliniu sugebėjimu derinti programavimo ir termodinamikos sričių kompetencijas. Ši kombinacija leido įmonei sukurti Skaitmeninį Dvynį, kuris ne tik tiksliai atspindi mūsų jėgainės procesus, bet ir teikia realaus laiko operatyvines bei nuspėjamosios priežiūros įžvalgas. Viso projekto metu Energy Advice pademonstravo aukštą profesionalumo lygį, tvirtą įsipareigojimą darbus atlikti laiku ir išskirtinį dėmesį detalėms. Energy Advice darbuotojai aktyviai bendradarbiavo su mūsų komanda, užtikrindami, jog sukurtas Skaitmeninis Dvynys būtų pritaikytas specifiniams mūsų poreikiams ir reikalavimams. Energy Advice komunikacija ir bendradarbiavimas buvo pavyzdinis, projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai ir efektyviai. Energy Advice sukurtas Skaitmeninis Dvynys leidžia pasiekti maksimalų efektyvaus jėgainės veikimo potencialą. Esame labai patenkinti rezultatais ir šio bendradarbiavimo nauda mūsų jėgainei. Dėkojame jums už išskirtines pastangas ir tikimės bendradarbiavimą pratęsti ir ateityje.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB GREN KLAIPĖDA

Donatas Petronis, direktorius

AB Grigeo patvirtina, kad įmonė UAB Energy Advice atliko biokuro katilo 18MW su sauso tipo ekonomaizeriu darbo režimų analitinės sistemos EA-SAS Boiler diegimo paslaugą. Projekto metu atlikti realaus laiko Scada matavimo duomenų surinkimo darbai. Parengtas matematinis modelis (Digital Twin), aprašantis biokuro degimą, šilumos mainus, energijos srautus. Sudarytas pilnas energijos balansas, kuris apskaičiuojamas kas 5 minutes. Įdiegus projektą suvartojamo biokuro kiekis apskaitomas kas 5 minutes, o biokuro šilumingumas ir drėgmės kiekis kure apskaičiuojamas realiu laiku. Parengtas optimalaus valdymo algoritmas, kuris išduoda optimalias kuro ir oro valdymo užduotis kiekvieną minutę. Bendrovės operatoriai naudojasi optimalaus valdymo funkcionalumu, tokiu būdu padidina kuro deginimo efektyvumą. Įgyvendintas projektas padidino biokuro katilo efektyvumą ir pasiekė iškeltus energijos gamybos efektyvumo tikslus. Pažymime, kad Energy Advice specialistai sklandžiai įdiegė analitinę sistemą EA-SAS Boiler bei teikė kokybiškas konsultacijas dėl biokuro katilo efektyvumo didinimo.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
AB GRIGEO

Audrius Maminskas, Technikos ir projektų valdymo direktorius

UAB ,,Biržų duona”, įmonės kodas 154838481, registruota adresu Plento g. 6, LT- 41128 Biržai pirko iš UAB ,,Energy Advice” energijos vartojimo audito paslaugas. Pažymime, kad UAB ,,Energy Advice” vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai, pateiktos rekomendacijos dėl transporto kuro mažinimo, atsinaujinančių šaltinių plėtros bei efektyvaus išnaudojimo, šiluminės energijos gamybos ir nuostolių mažinimo, elektros tinklo patikimumo didinimo ir analitinės informacinės sistemos diegimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB ,,BIRŽŲ DUONA”

Andrius Kurganovas, Vykdomasis Direktorius

Teikiame kokybiškas, naudą kuriančias paslaugas.

Pasikalbėkime

Užpildykite šią formą ir mūsų komandos narys greitu metu su Jumis susisieks

Paieška