Šilumos tinklų ir šilumos gamybos analizė

Energy Advice - Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui - skaitmeninis dvynys - digitaltwin

Atliekame studijas dėl šilumos gamybos ar tinklų infrastruktūros plėtros, optimalaus tinklo valdymo, efektyvių ir atsinaujinančių šaltinių plėtros, vidaus informacinių sistemų plėtros ir optimizacijos.

Dėl šilumos gamybos plėtros ar atnaujinimo:

 • išanalizuojama šilumos tinklų situacija ir parengiami optimalūs sprendiniai dėl naujo šilumos gamybos šaltinio principinių techninių parametrų;
 • katilų efektyvumo tyrimai;
 • techninių sprendinių ekonominis įvertinimas šilumos gamybos savikainos atžvilgiu;
 • šilumos siurblių integracijos biokuro katilinėse skaičiavimai;
 • hidraulinis ir aerodinaminis katilų ir katilinių skaičiavimas;
 • organizaciniai sprendiniai dėl šilumos šaltinių optimizavimo;
 • šilumos gamybos šaltinio įvertinimas per technologinių nuostolių sumažinimą;
 • šilumos šaltinio įvertinimas šilumos aukcionų rinkoje;
 • demografinės situacijos įvertinimas.

Dėl šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros plėtros, atnaujinimo veiklos:

 • šilumos trasų infrastruktūros įvertinimas;
 • šilumos ir karšto vandens kiekio ir režimų įvertinimas;
 • šilumos tinklų nuostolių ir vamzdynų diametrų įvertinimas;
 • CŠT tinklų pjezometrinio grafiko sudarymas, vamzdynų ruožų matmenų nustatymas;
 • karšto vandens ir šilumos tinklų optimalaus valdymo, numatant individualų kiekvienos paros termofikacinio tinklo parametrų keitimą;
 • techninių sprendinių ekonominis įvertinimas šilumos gamybos savikainos atžvilgiu;
 • nestandartinių šilumokaičių projektiniai skaičiavimai;
 • organizaciniai sprendiniai dėl šilumos tiekimo valdymo optimizavimo;
 • šilumos tiekimo valdymo optimizavimo įvertinimas per šilumos gamybos kainą;
 • demografinės situacijos įvertinimas;
 • GIS sistemos integracijos ir plėtros techninis ir ekonominis įvertinimas;
 • šilumos punktų valdymo ar atnaujinimo tipinių sąlygų paruošimas ir įvertinimas.

Dėl šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros plėtros, numatant atsinaujinančių šaltinių integraciją:

 • išanalizuojama šilumos tinklų situacija ir parengiami optimalūs sprendiniai dėl atsinaujinančių šaltinių principinių techninių parametrų;
 • techninių sprendinių ekonominis įvertinimas šilumos gamybos savikainos atžvilgiu;
 • techninių sprendimų rekomendacijos dėl atsinaujinančių šaltinių integracijos ir parametrų įtakos į esamus darbo režimus;
 • atsinaujinančių šaltinių įvertinimas šilumos aukcionų rinkoje;
 • demografinės situacijos įvertinimas.

Dėl informacinių sistemų plėtros ir funkcionalumo optimizavimo:

 • esamų informacinių sistemų įvertinimas;
 • esamų informacinių sistemų funkcionalumo įvertinimas;
 • rekomendacijos dėl žmogiškųjų resursų kaštų mažinimo ir nekuriančių vertės verslo procesų automatizavimą;
 • informacinių sistemų valdymo optimizavimo įvertinimas per šilumos gamybos kainą.

Teikiame paslaugas aukščiausios kokybės reikalaujančioms įmonėms.

Pasikalbėkime

Užpildykite šią formą ir mūsų komandos narys greitu metu su Jumis susisieks

Paieška