Energetinis auditas

Paslaugos energetiniam pramonės efektyvumui
Pramonės įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditas

Energijos taupymas bei jos vartojimo mažinimas yra aktualus daugeliui įmonių. Energijos vartojimo efektyvumo esmė – visų rūšių energijos šaltinių tausojimas. Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energetinis auditas padeda nustatyti priemones, kurios padės siekti energetinio efektyvumo.

Audito tikslas – identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti technines bei organizacines priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti. Auditas apima visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.

Energetinio audito nauda:

 • identifikuojamas didžiausias galimas energijos ir išlaidų sutaupymo potencialas;
 • aptinkami sistemos techniniai, operatyviniai, technologiniai trūkumai;
 • rekomenduojamos konkrečios techninės taupymo priemonės, jų parametrai;
 • apskaičiuojamos taupymo priemonių įgyvendinimui reikalingos investijos, atsiperkamumas;
 • pasiūloma priemonių įgyvendinimo tvarka;
 • energetinis auditas – efektyvi techninė, ekonominė ir vadybinė priemonė, priimant investicinius sprendimus.
Auditas atliekamas įvetinant:
 • energijos sąnaudas vykstantiems technologiniams procesams ir technologiniuose įrenginiuose;
 • pastato energijos sąnaudas, skirtas pastate dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti;
 • energijos sąnaudas eksploatuojamose keleivių ir krovinių vežimo keliais transporto priemonėse.
Energy Advice turi teisę atlikti auditus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus:
 • suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditus pastatuose;
 • suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniams procesams.
UAB Energy Advice atliko energijos vartojimo auditą trijose AB „MV GROUP Production“ gamyklose: „Stumbras“, „Alita“ ir „Anykščių vynas“. UAB „Energy Advice“ išsamiai įvertino visas galimas priemones šių gamyklų energetinio efektyvumo didinimui. Pasiūlytos priemonės apima patalpų šildymo ir ventiliacijos, garo generavimo bei šaldymo sistemų efektyvumo didinimą. Audito metu nustatyti atlieknės energijos šaltiniai ir jų panaudojimo galimybės, pateiktos pastabos dėl sutarčių su energijos tiekėjais trūkumų. Auditoriai ne tik pateikė išvadas dėl sąnaudų mažinimo, bet ir padėjo priimant naujai įrengtas šaldymo sistemas, nurodydami jų trūkumus. Rekomenduojame UAB „Energy Advice“ kaip atsakingą partnerį.
Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
Česlovas Matuliavičius
Generalinis direktorius - AB „MV GROUP Production“

Teikiame paslaugas aukščiausios kokybės reikalaujančioms įmonėms.

Pasikalbėkime

Užpildykite šią formą ir mūsų komandos narys greitu metu su Jumis susisieks

Paieška