Neutralaus poveikio klimatui strategijos rengimas

Europos sąjunga siekia, kad iki 2050 m. Europoje poveikis klimatui būtų neutralus, tikslas – tapti neutralizuoto ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) poveikio ekonomika. Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės yra ir neatidėliotinas uždavinys, ir galimybė kurti geresnę ateitį visiems. Neišvengiamai pramonės įmonės, kurios sunaudoja daug energijos produkcijos gamybai, turės būti aktyvios, kad būtų pasiekti bendri Europos tikslai.

Kokių veiksmų turėtų imtis įmonė norinti tapti neutralaus poveikio klimatui įmone?

Siūlome pradėti nuo neutralaus poveikio klimatui strategijos paruošimo. Pirmiausiai turi būti atlikta vykdomų veiklų poveikio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms inventorizacija, vėliau parengtas ŠESD emisijų mažinimo priemonių planas.

ŠESD emisijų inventorizacija ir skaičiavimai, paremti tarptautiniu ŠESD protokolu (Greenhouse Gas Protocol) ir/arba lygiavertėmis tarptautinėmis ŠESD skaičiavimo metodikomis.

Rekomenduojamų ŠESD emisijų mažinimo (ir/ar kompensavimo) priemonių plane bus pasiūlytos priemonės, kurių prognozuojamo poveikio įverčių suma leistų įmonei tapti neutralų poveikį klimato kaitai darančia organizacija.

Pateiktos rekomendacijos bus parinktos konsultuojantis su Paslaugos gavėju, pagal pagrindžiamą priemonių efektyvumą, įvertintas finansinių lėšų poreikis jų įgyvendinimui, rekomenduojamas jų įdiegimo grafikas.

Teikiame paslaugas aukščiausios kokybės reikalaujančioms įmonėms.

Pasikalbėkime

Užpildykite šią formą ir mūsų komandos narys greitu metu su Jumis susisieks

Paieška