UAB „Energy advice“ įgyvendina projektą „Inovatyvios autonominės gamybos valdymo sistemos EA-SAS AI Factory sukūrimas“ Nr. 02-020-K-0002. Bendra projekto vertė – 1 309 584,20 Eur, iš kurių 768 745,75 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-368, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba.

Ketvirtoji pramonės revoliucija, dar vadinama Industry 4.0 – tai naujas ekonomikos raidos etapas, pasižymintis tokių technologijų kaip didieji duomenys, dirbtinis intelektas, daiktų internetas, robotika, 3D spausdinimas ir pan. sinteze, jų fizine, skaitmenine ir biologine sąveika. Industry 4.0 tikslai – padidinti gamybos produktyvumą, lankstumą ir duomenimis pagrįstą įžvalgą. Technologinė pažanga ir skaitmeninės technologijos padeda siekti šių tikslų, o gamybos procesų robotizavimas ir automatizavimas reikalauja vis mažiau žmogaus įsikišimo. Vis dėlto pramonės raidos perspektyva – perėjimas nuo automatizuotų sistemų prie autonominių.

Šio projekto metu bus kuriama Inovatyvi autonominė pramonės procesų valdymo sistema EA-SAS AI Factory, paremta unikalia metodika, leidžiančia efektyviai valdyti pramonės įmonės gamybinius, energetinius ir išteklių valdymo procesus dirbtinio intelekto pagalba.

Šis projektas yra tęstinė UAB Energy Advice mokslinių inovacijų komercializavimo veikla. Įmonė 2020 m. įgyvendino MTEP projektą, kurio metu sukūrė inovatyvią Energetinio efektyvumo diagnostikos ir analizės sistemą EA-Industry (EA-SAS Cloud), kuri šiuo metu sėkmingai diegiama Lietuvos ir užsienio pramonės įmonėse. Naudodamasi šio projekto metu įgyta patirtimi, 2023 m. bendrovė įgyvendino kitą MTEP projektą ir sukūrė Nuspėjamosios priežiūros sistemą EA-Predictive. Jeigu sistemos EA-SAS paskirtis – optimizuoti energijos naudojimą, valdant visų rūšių energetinius procesus, tai  EA-Predictive tikslas – didinti pramonės produktyvumą, kompleksiškai modeliuojant gamybinius procesus, apimančius įrangos, energetikos ir išteklių valdymą.

Šio projekto metu bus pasiektas dar didesnis proveržis – bus įgyvendinta autonomiškos gamyklos koncepcija, kai gamybos, energetikos ir išteklių valdymas atliekamas nuotoliniu būdu, be žmogaus įsikišimo, pasitelkus didžiųjų duomenų (Big Data) analizę, skaitmeninio dvynio (Digital Twin) modelį ir dirbtinio intelekto (Artificial Intelligence) technologijas. Įmonės procesai bus atvaizduojami ir modeliuojami skaitmeninio dvynio modelyje debesijoje (Cloud Computing), o dirbtinio intelekto algoritmai, nuolat apsimokydami, priims sprendimus ir valdys įmonės procesus geriausiu būdu. Dar daugiau – bus įgyvendintas hibridinis valdymas, kad nutrūkus ryšiui su debesimi, procesų palaikymas nenutrūktų ir būtų užtikrintas jų efektyvumas, todėl dalis funkcionalumo bus perkelta į vietinius valdymo mazgus.

Dėl mokslinių ir technologinių sprendimų EA-SAS AI Factory sistema bus unikali ir nauja pasaulio lygmenyje. Kuriamas sprendimas bus standartizuotas – lanksčiai pritaikomas bet kuriame pramonės sektoriuje, todėl inovaciją gali diegti bet kuri gamybinė įmonė. Sprendimo nauda – autonominis valdymas įgalina nenutrūkstamą gamybą, didesnis gamybos našumas ir produktyvumas, optimalus gamybinės įrangos, žaliavų ir energijos vartojimas, geresnis procesų nuoseklumas ir nuolatinis optimizavimas, procesų stebėjimas realiu laiku ir atsekamumas, didesnis saugumas.

Šiuo projektu prisidedama prie Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos koncepcijos prioriteto Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos, nes projekto rezultatas skatina efektyvią ir tvarią verslo plėtrą bei skaitmeninių sprendimų ir naujų technologijų diegimą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą pramonės srityje, didina pramonės sektoriaus produktyvumą, pridėtinę vertę ir energetinį efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024 m. birželio 17 d. – 2026 m. birželio 17 d.         Su projektu susijusios užklausos gali būti adresuojamos vytautas.siozinys@energyadvice.lt

Paieška