Konkursas studentams

EA-PSM: Neskaičiuok per naktį!

Kviečiame Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų, Universitetų studentus dalyvauti konkurse ,,EA-PSM: Neskaičiuok per naktį!". Konkursu siekiame paskatinti studentus analizuoti šiai dienai aktualius, pramonės bei energetikos įmonėse kylančius iššūkius, naudojant Lietuvoje kurtą programinę įrangą EA-PSM Electric. Geriausiai pasirodę studentai bus apdovanoti piniginiais ir globėjų prizais. ⚙️

Turi klausimų? Kreipkis į Austėją: austeja@energyadvice.lt +370 602 30887 

Kaip viskas vyksta?

 1. Išsirink praktinio darbo temą iš pasiūlytų arba suformuluok savo temą. Temas rasi puslapio apačioje. Pramonės įmonių pasiūlytos temos turi papildomą informaciją užduočiai atlikti: schemas, sistemos parametrus ir panašiai. Šią informaciją suteiksime užsiregistravus.
 2. Susipažink su savo mentoriumi - Energy Advice specialistu. Užsiregistravus, su Tavimi susisieks mentorius, su kuriuo suderinsite konsultacijų planą bei temą. Kartu su dėstytojo ir mentoriaus pagalba ruoši praktinį darbą.
 3. Gauk prieigą prie pramonėje naudojamos EA-PSM programinės įrangos bei atlik skaičiavimus. Programinę įrangą galėsi instaliuoti asmeniniame kompiuteryje. Tereiks interneto prieigos prisijungimui.
 4. Pristatyk atliktą darbą finaliniame renginyje prieš pramonės įmonių, mokslo institucijų bei Energy Advice komisiją, sudalyvauk praktinėse dirbtuvėse Kaune ir gauk prizų! Geriausių darbų autoriai bei geriausiai dirbtuvėse pasirodę studentai  bus apdovanoti stipendijomis (1 vieta – 500 eur, 2 vieta – 300 Eur, 3 vieta – 200 eur) bei kitais įmonių įsteigtais prizais! 🏅

Konkurso eiga

Taisyklės

Tematikų sąrašas

Galima rinktis iš dvejopų tematikų:

 • Energy Advice ir Energetikos Ministerijos pasiūlytos tematikos, pagal kurias esant poreikiui studentas kartu su dėstytoju mokymo įstaigoje ar Energy Advice mentoriumi gali performuluoti ar sukonkretinti temos pavadinimą pagal studijų planą. Konkretūs uždaviniai temos atlikimui nepateikiami.
 • Konkurso globėjų įmonių pasiūlytos temos konkrečiai įmonės tinklo problemai išspręsti. Pateikiami uždaviniai ir duomenys užduočiai atlikti.
 • Yra galimybė pasiūlyti savo temą, susijusią su elektros ūkio skaičiavimais. Jei renkamasi laisva tema, iki spalio 1 d. temos formuluotė suderinama su Energy Advice mentoriumi.

Tematikos:

 1. Harmonikų analizė;
 2. Objekto elektros tinklo projektavimas;
 3. Elektros išlydžio žala ir darbuotojų apsauga;
 4. Relinės apsaugos ir automatikos koordinavimas;
 5. Elektros tinklo patikimumo įvertinimas esant keliams maitinimo šaltiniams;
 6. Reaktyviosios galios kompensavimas dirbant su atsinaujinančiais šaltiniais;
 7. Įmonės žemos įtampos tinklų atsparumo viršįtampiams analizė ir apsaugų parinkimas;
 8. Įmonės žemos įtampos tinklų reaktyvinės galios kompensavimo įrenginių parinkimas.
 9. Atsinaujinančių išteklių integracija perdavimo/skirstomajame tinkle (LR Energetikos Ministerija siūloma tema);
 10. Elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra bei integracija skirstomajame tinkle (LR Energetikos Ministerija siūloma tema);
 11. Elektros įtampos kokybės gerinimas perdavimo bei skirstymo tinkluose (LR Energetikos Ministerija siūloma tema);
 12. Baterijos. Galimybės elektros perdavimo ir (ar) skirstomajam tinklui (LR Energetikos Ministerija siūloma tema);
 13. Elektros energijos paklausos telkimo potencialas elektros energetikos sistemos lankstumui ir patikimumui didinti (LR Energetikos Ministerija siūloma tema);
 14. Reguliavimas apkrova (angl. demand side response). Galimybės elektros perdavimo ir (ar) skirstomajam tinklui (LR Energetikos Ministerija siūloma tema);
 15. Elektros tinklų skaitmenizavimo ir išmaniosios apskaitos panaudojimas skirstomajame tinkle (LR Energetikos Ministerija siūloma tema);
 16. Skirstomojo tinklo elektros tiekimo patikimumo didinimas (LR Energetikos Ministerija siūloma tema).
 17. Didelės galios 6kV elektros variklio paleidimo sąlygų užtikrinimas ribotos galios elektros sistemoje (AB Orlen Lietuva siūloma tema). Plačiau: čia;
 18. Relinės apsaugos nuostatų parinkimas ir apsaugų veikimo selektyvumo užtikrinimas radialiniame daugiapakopiame tinkle (AB Orlen Lietuva siūloma tema). Plačiau: čia;
 19. Saulės modulių integracija į pastato elektros tinklą (UAB Detra Solar siūloma tema). Plačiau: čia;
 20. Įtampos svyravimų 110 kV perdavimo linijoje įtakos Klaipėdos nuotekų valyklos darbui analizė (AB Klaipėdos vanduo siūloma tema). Plačiau: čia;
 21. Jūsų siūloma tema (derinama su mentoriumi el. paštu info@energyadvice.lt).

Registracija

Registracija vyksta iki spalio 1 d. Nežinai darbo temos ar dar nepasirinkai dėstytojo? Registruokis ir kartu suderinsime temą bei kitus dalykus.

Jei darbą atliksite keliese, registruodamiesi nurodykite visų studentų vardus viename laukelyje! 🙏

Konkurso globėjai