Aplinkai palankaus produkto – inovatyvios kompleksinės gamybos procesų valdymo sistemos EA-SAS Plastic, skirtos plastiko sektoriaus įmonėms kūrimas ir diegimas

Energy Advice - Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui - skaitmeninis dvynys - digitaltwin

UAB „Energy Advice“, įgyvendina projektą „Aplinkai palankaus produkto – inovatyvios kompleksinės gamybos procesų valdymo sistemos EA-SAS Plastic, skirtos plastiko sektoriaus įmonėms kūrimas ir diegimas“ Nr. 02-006-K-0011. Bendra projekto vertė – 73 253,04 Eur. iš kurių 49 995,20  Eur. sudaro Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 1 veiklos „Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra“ 1.2 poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-1200  „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projekto metu bus sukurta ir įdiegta inovatyvi kompleksinė gamybos procesų valdymo sistema EA-SAS Plastic, skirta plastiko sektoriaus įmonėms, įgalinanti kompleksiškai apjungti ir valdyti įmonės energetinius, gamybinius bei vadybinius procesus realiu laiku. Kuriamame sprendime bus diegiamos moderniausios skaitmeninės technologijos: Advanced Process Control, kaip kompleksinis procesų valdymo įrankis, Digital Twin technologija kaip fizinių procesų skaitmeninis modelis, užtikrinantis nuolatinę stebėseną ir kontrolę bei Artificial intelligence algoritmai, analizuojantys optimizavimo galimybes realiuoju laiku.

EA-SAS Plastic sistema importuos duomenis iš gamybinių įrenginių, matavimo prietaisų, jutiklių, kompleksiškai modeliuos energetinius ir technologinius procesus skirtingais gamybos našumo momentais skaitmeninio dvynio modelyje, analizuos jų verčių pokyčius dirbtinio intelekto algoritmų pagalba ir išskaičiuos bei realiu laiku pateiks optimizavimo galimybes. Energetinio ir technologinio efektyvumo uždaviniai bus sprendžiami, energetines sistemas susiejant su technologiniais procesais ir atliekant kompleksinį procesų efektyvumo vertinimą.

EA-SAS Plastic sistema pagrįsta matematiniu modeliavimu, todėl procesams stebėti nereikia brangių jutiklių, tam naudojami įmonės įprastai renkami duomenys ir turima infrastruktūra, esami matavimo įrenginiai. Sistema lengvai integruojama į veikiančią įmonės infrastruktūrą ir esamus procesus, kad sistemos diegimo kaštai būtų kuo mažesni, todėl ji bus patraukli vartotojui.

EA-SAS Plastic sistema sprendžia šias problemas:

  • Gamybos efektyvumo didinimas, optimizuojant technologinius procesus;
  • Energijos sąnaudų mažinimas, racionaliai valdant energetinius procesus;
  • Žaliavų taupymas, atliekant nuolatinę procesų kontrolę;
  • Gamybinės įrangos priežiūra, atliekant technologinių rodiklių stebėseną;
  • Produktyvumo didinimas, kompleksiškai valdant energetinius ir technologinius procesus;
  • Tvarios gamybos įgyvendinimas, mažinant gamybos sąnaudas ir CO2 emisijas;

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2024 m. liepos mėn.

Su projektu susijusios užklausos gali būti adresuojamos gintare.sioziniene@energyadvice.lt

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Gaukite naujausią informaciją apie Energy Advice organizuojamus mokymus, produktus ir kitas industrijos naujienas.

Paieška