Džiaugiamės prisijungę prie Intelligent Energy lab iniciatyvos! Projektu siekiama sukurti atvirą platformą išmaniosios energetikos idėjoms generuoti ir įgyvendinti Vilniaus mieste. 

Startuojame su bandomuoju projektu dėl Vilnius City Municipality skaitmenizavimo. Iniciatyvos tikslas – įdiegti išmaniąją apskaitą, parengti matematinius modelius, kurie realiu laiku leistų stebėti, analizuoti ir valdyti energijos vartojimą Vilniaus miesto savivaldybės pastate.

Turime bendrą tikslą – sumažinti energijos suvartojimą 15%. 

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news of Digital Twins and IT solutions for energy efficiency