Džiaugiamės, jog UAB MANTINGA įvertina mūsų teikiamas paslaugas! Energy Advice įmonės specialistams ne kartą buvo patikėti su energijos efektyvumu susiję uždaviniai: energijos vartojimo auditas, ventiliacinių sistemų vertinimas, šaldymo produkcijos sandėlio energetinio balanso sudarymas. Džiaugiamės galėdami dirbti su tokia inovatyvia bei atsakinga įmone!

Susisiekite