Džiaugiamės, jog UAB MANTINGA įvertina mūsų teikiamas paslaugas! Energy Advice įmonės specialistams ne kartą buvo patikėti su energijos efektyvumu susiję uždaviniai: energijos vartojimo auditas, ventiliacinių sistemų vertinimas, šaldymo produkcijos sandėlio energetinio balanso sudarymas. Džiaugiamės galėdami dirbti su tokia inovatyvia bei atsakinga įmone!

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news of Digital Twins and IT solutions for energy efficiency