Energy Advice - Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui - skaitmeninis dvynys - digitaltwin

Miesto šilumos tinklus valdančios bendrovės specialistas kompiuterio ekrane realiu laiku stebi tinklo veiklą: lauko ir iš katilinės į vamzdynus tiekiamo termofikato temperatūrą, jos pokyčius ir svyravimus tinkle. Dar iki sulaukdami vartotojų nusiskundimų dėl netinkamų šilumos tiekimo parametrų, įmonės darbuotojai gali greitai įvertinti sutrikimo priežastis ir jas šalinti arba iš anksto imtis priemonių galimam sutrikimui užbėgti už akių. Svarbiausia: nuolat gaunama informacija bendrovei leidžia efektyviai valdyti tinklą ir tiekiamo termofikato temperatūrą, kai šilumos ir karšto vandens miestui reikia mažiau, pavyzdžiui, naktį. Tai bendrovei padeda sutaupyti. Ši sistema leidžia įmonės personalui greitai įvertinti gedimo priežastį ir imtis pašalinių veiksmų arba bandyti užkirsti kelią galimam gedimui dar jam neįvykus, nelaukiant vartotojų skundų.

Svarbiausia: nuolat gaunama informacija bendrovei leidžia efektyviai valdyti tinklą ir tiekiamo termofikato temperatūrą, kai šilumos ir karšto vandens miestui reikia mažiau, pavyzdžiui, naktį. Tai bendrovei padeda sutaupyti.

Pav. 1 Raimondas Rauckis, bendrovės Šakių šilumos tinklai generalinis direktorius

„Kai prieš kelerius metus pradėjau vadovauti įmonei, neturėjome ne tik viso to. Didelės dalies duomenų apie tinklą ir jo veiklą apskritai trūko, kita dalis informacijos buvo kaupiama popieriniuose dokumentuose. Netgi ne visuomet tiksliai galėjome pasakyti, kaip tas tinklas atrodo, kaip jis nutiestas – darbuotojai tik pirštu brūkštelėdavo per miesto planą: štai čia ar čia eina mūsų vamzdynai…“, –prisimena Raimondas Rauckis, bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ generalinis direktorius.

Duomenys ir sprendimai realiu laiku

Šakiai – ramus ir nedidelis, apie 5 tūkst. gyventojų turintis miestas pietvakarių Lietuvoje. Iki neseniai miestas daugiausiai garsėjo gražia gamta, kultūriniu gyvenimu ir apylinkėse įsikūrusiais dvarais. Vis dėlto, nuo 2019 m. Šakius galima laikyti ir savotišku Lietuvos technologinės pažangos pionieriumi: miestui šilumą ir karštą vandenį tiekianti bendrovė pirmoji šalyje ėmėsi diegti šilumos tinklų skaitmeninį dvynį.

Įmonės vadovas teigia, kad imtis šio projekto pirmiausiai paskatino informacijos poreikis ir būtinybė į skaitmeninę terpę perkelti miesto šilumos tinkų schemą. Tačiau konsultuojantis su skaitmeninius sprendimus gamybos ir pramonės įmonėms diegiančiais specialistais, nutarta tuo neapsiriboti.

Vykdant projektą sukurtas skaitmeninis šilumos tinklų modelis, skaitmenizuotos svarbiausios šilumos tinklų sistemos: sukurtas vadinamasis skaitmeninis tinklų dvynys. Šis sprendimas leidžia realiu laiku stebėti ir valdyti sistemos veiklą, reguliuoti vandens ir šilumos apykaitą tinkle.

„Tinkle nebuvo įdiegta išmanioji šilumos vartotojų energijos apskaitos sistema, tad sprendėme dilemą: pradėti nuo šios sistemos arba iš karto diegti skaitmeninį tinklo dvynį ir pakeliui spręsti kylančius iššūkius. Nutarėme siekti geriausio rezultato per trumpiausią įmanomą laiką, todėl pasirinkome antrąjį kelią. Kai kurie sprendimai iš karto leido pasiekti įspūdingų rezultatų: rangovams „Energy Advice“ įdiegus galimybę prognozuoti valandinį šilumos energijos suvartojimą remiantis vartotojų deklaruotais mėnesio duomenimis, prognozavimo paklaida tapo mažesnė negu 5 procentai“, – pasakoja R. Rauckis.

Apskaitos sistemos, įdiegtos tolimiausiose tinklo taškuose, padeda įvertinti, kokių parametrų termofikacinis vanduo tiekiamas iš katilinės, ir koks jis pasiekia labiausiai nutolusias tinklo atšakas. Tokiu būdu tinklą valdantys specialistai gali efektyviai koreguoti katilinės darbą, imtis priemonių sutrikimams šalinti ar šilumos nuostoliams mažinti.

Įdiegti sprendimai nurodė kryptis ir tolesniam šilumos tinklų tobulinimui, mat įdiegtas skaitmeninis dvynys atskleidė, kad ne visas tinklų potencialas išnaudojamas. Nutarta diegti išmaniosios apskaitos prietaisus mažiausią galios rezervą turinčiuose įmonės objektuose. Toliau optimizuojamas tinklų darbas, žeminama termofikato srauto temperatūra.

Skaitmeninis dvynys leidžia nesunkiai įvertinti galimybes prijungti naujus tinklo vartotojus, parengti technines sąlygas šilumos punktams atnaujinti. „Šakių šilumos tinklai“ skaitmeninius sprendimus įmonėje diegia ir toliau: iki 2027 m. bendrovė ketina įrengti nuotolinės apskaitos sistemą visiems vartotojams ir skaitmeninėje terpėje realiu laiku stebėti bei valdyti visą miesto šilumos ūkį.

Pav. 2 Šakių šilumos tinklai karštu vandeniu ir šiluma aprūpina 1951 vartotoją Šakių mieste ir jo apylinkėse. Bendrovės valdomą tinklą sudaro daugiau kaip 7 km šilumos vamzdynų ir dvi katilinės. Įmonė eksploatuoja tinklą, susidedantį iš daugiau nei 7 km šildymo vamzdžių ir dviejų katilų

Efektas ir bendrovei, ir vartotojams

Bendrovės vadovas pasakoja, kad tinklo skaitmenizavimas vyko greitai ir sklandžiai, nė kiek netrikdydamas įprastos šilumos tinklų veiklos. Per trumpiau negu tris mėnesius bendrovė pradėjo naudotis skaitmeninio dvynio teikiamais privalumais. Suskaitmeninti geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenys, pradėta taikyti šilumos energijos prognozavimo funkcija, realiu laiku vykdomi šilumos hidrauliniai skaičiavimai ir pateikiamos termofikato temperatūros užduotys katilinės operatoriui. Šilumos tinklas pervestas darbui iš trečios į ketvirtos kartos šilumos tinklų darbo režimą.

Vis dėlto, iššūkių kilo ir ruošiantis projektui, ir jį vykdant. Tik jie labiau susiję su žmonėmis, o ne technologijomis.

„Ryžtis tapti pionieriais ir diegti naujoves nebuvo taip paprasta. Tam reikėjo atsikratyti kai kurių pasenusių stereotipų. Ir mano paties pirmoji reakcija, sulaukus pasiūlymo imtis tinklų skaitmenizavimo, buvo dvejopa. Viena vertus, džiaugiausi galimybe sukurti skaitmeninį tinklų analogą. Tai mums buvo būtina, kad galėtume dirbti efektyviai ir sklandžiai, bendrovei reikalinga turėti ir kaupti tikslią informaciją. Kita vertus, abejonių kilo dėl skaitmeninės tinklų valdymo sistemos. Svarsčiau, ar mūsų darbuotojų žinių ir kompetencijos pakaks, kad sistema galėtume visapusiškai naudotis“, – sako R. Rauckis.

Bendrovės vadovas teigia, kad įtikinti komandą ryžtis naujovėms ir jas priimti buvusi viena sunkiausių užduočių. „Ko gero, visose organizacijose naujovės sutinkamos su pasipriešinimu. Žmonės bijo, kad dėl technologijų praras darbą, kad bus labiau kontroliuojami. Vis dėlto, komanda greitai įsitikino, kad tokios baimės – nepagrįstos. O įdiegti sprendimai naudingi ir jiems, ir bendrovei, ir šilumos vartotojams“, – pažymi pašnekovas.

Beveik 2 tūkstančiai bendrovės aptarnaujamų vartotojų sistemos privalumus pajunta komfortu ir gaunamų paslaugų kokybe, nes tinklo operatoriai dabar gali greitai pastebėti sutrikimus ir imtis prevencinių priemonių arba greitai šalinti nesklandumus.  

Kviečia nebijoti naujovių

Šakių šilumos tinklų skaitmenizavimo projektą įgyvendinusi bendrovė „Energy Advice“ savo sprendimais padeda įmonėms ir organizacijoms rinkti, analizuoti ir, svarbiausia, išnaudoti duomenis veiklos ir energetiniam efektyvumui didinti.

Pav 3. Dr. Vytautas Šiožinys, “Energy Advice” vadovas

„Kiekviena organizacija turi daug duomenų, kuriuos generuoja kiekvienas veiksmas ir procesas: nuo informacijos apie žaliavas, energijos sąnaudas, iki finansinių srautų. Vis dėlto, dar palyginti nedaugelis šilumos tinklų pasitelkia šiuolaikinius automatizuotus sprendimus duomenimis rinkti, analizuoti ir taikyti savo veiklai gerinti“, – pastebi dr. Vytautas Šiožinys, „Energy Advice“ vadovas.

V. Šiožinys teigia, kad skaitmenizacija – tai aukštesnis automatizacijos lygis, kai įdarbinami visi organizacijai prieinami duomenys. Skaitmeniniais sprendimais visa informacija ir įrenginiai įmonėje gali būti susiejami iš skirtingų sistemų ir teikti informaciją į bendrą duomenų masyvą. Pavyzdžiui, „Šakių šilumos tinklams“ pritaikytas ir debesų kompiuterijoje įrengtas „EA-SAS Heating“ skaitmeninis dvynys, kuris teikia valdymo užduotis esamoms SCADA sistemoms.

Pavyzdžiui, „Šakių šilumos tinklams“ pritaikytas ir debesų kompiuterijoje įrengtas „EA-SAS Heating“ skaitmeninis dvynys, kuris teikia valdymo užduotis esamoms SCADA sistemoms. Skaitmeniniai sprendimai gali būti naudojami norint sujungti informaciją ir aparatinę įrangą įvairiose įmonės sistemose ir pateikti informaciją į bendrą duomenų ežerą. Pavyzdžiui, „Šakių šilumos tinklams“ pritaikytas ir debesų kompiuterijoje įrengtas „EA-SAS Heating“ skaitmeninis dvynys, kuris teikia valdymo užduotis esamoms SCADA sistemoms.

„Įspūdingų rezultatų „Šakių šilumos tinkluose“ pavyko pasiekti sukūrus ir ištobulinus  dviejų vamzdžių šilumos-hidraulinius tinklų skaičiavimo algoritmus „EA-SAS Heating“. Šiems algoritmams pasitelkiami šilumos hidrauliniai skaičiavimai ir matavimo rezultatai. Taigi, nuolat atliekamuose skaičiavimuose atkartojami režimų matavimo rezultatai kiekvienai operacijų valandai su nedidesne negu 5 procentų paklaida.

V. Šiožinys pažymi, kad žmogus, o ne technologijos ar jų išmanymas turi didžiausią įtaką skaitmenizavimo projektų sėkmei. Anot bendrovės vadovo, Šakių šilumos tinkluose įgyvendintas projektas įrodė, kad net ir maža įmonė, turinti ribotą kiekį realių duomenų gali tapti skaitmenizavimo pavyzdžiu. „Skaitmenizavimo varžybose, kuriuos šiuo metu vyksta visose pramonės šakose, laimi tos įmonės, kurių vadovai priima drąsius sprendimus, nebijo suklysti, pasimoko iš padarytų klaidų ir kasdien juda į priekį“, – teigia pašnekovas.

Tokiam požiūriui pritaria ir šilumos tinklų vadovas. „Kolegoms, kurie dar tik svarsto apie tokias galimybes, patarčiau tiesiog drąsiau žvelgti į naujoves, nebijoti jų. Jaučiame, kad „Šakių šilumos tinkluose“ įdiegtais sprendimais yra nemažas susidomėjimas, bet pastebime ir tai, kad vis dar laikomasi gana siauro požiūrio, abejojama technologijų nauda. Šiandien galiu teigti, kad nauda, kurią bendrovė ir vartotojai gauna iš skaitmenizavimo, daug kartų viršija investicijų į pažangius sprendimus dydį. Tad mes ir toliau ketiname naudotis EA-SAS Heating funkcionalumu bei  skaitmenizuoti daugiau verslo funkcijų ”, – tvirtina R. Rauckis.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Gaukite naujausią informaciją apie Energy Advice organizuojamus mokymus, produktus ir kitas industrijos naujienas.

Paieška