Data: 2020 kovo 12 ir 19 d.
Trukmė: 2 susitikimai po 8 val. Viso 16 val.
Registracija iki: 2020 kovo 5 d.
Kaina: 490 EUR plius PVM. Užsiregistravus ir sumokėjus iki 2020 vasario 21 d. taikoma 15% nuolaida. Antram dalyviui iš tos pačios įmonės taikoma 50% nuolaida nuo pradinės kainos.
Kaina įsigijusiems EA-PSM: 294 EUR plius PVM. Antram ir kitiems dalyviams iš tos pačios įmonės – 176 EUR plius PVM.
Vieta: K. Baršausko g. 59 Kaunas.
Mokymai vykdomi pagal mokymų programą, kuri suderinta su LR Aplinkos ministerija ir atitinka kvalifikacijos tobulinimo programoms keliamus reikalavimus. Programos žymuo M-091-19-EMC, M-094-19-EMC ir M-138-19-EMC.

APIE MOKYMUS

Inžinerinis personalas, eksploatuojantis įmonės elektros įrenginius ir tinklus, turi atsižvelgti į tris aspektus: patikimumą, saugumą ir sprendinių ekonomiškumą. Šalinant elektros įrenginių gedimus, perkeliant esamus įrenginius ar prijungiant naujus, inžinierius turi priimti greitą, patikimą, ekonomiškai pagrįstą sprendimą. Mokymų metu sprendžiami elektros energijos nuostolių optimizavimo, energijos kokybės gerinimo, tinklo elementų patikimumo didinimo uždaviniai.

KODĖL NAUDINGA?

EA-PSM Electric Akademija – dviejų dienų praktiniai mokymai. Mokymų metu programa EA-PSM Electric įdiegiama į Jūsų kompiuterį. Kiekvienas mokymų dalyvis turės galimybę susivesti savo įmonės tinklo schemą (arba dalį schemos), atlikti skaičiavimus bei įvertinti elektros ūkio būklę. Po mokymų dalyviai 2 mėnesius programa naudosis nemokamai. Šį laikotarpį konsultacijos dėl programos naudojimosi teikiamos nemokamai.

KAM SKIRTA?

Pramonės įmonių elektros inžinieriams, projektuotojams bei eksploatacijos inžinieriams. Tiems, kurie nori kokybiškai atlikti skaičiavimus, atsakingai sumodeliuoti galimas situacijas elektros tinkle bei parinkti labiausiai tinkančius sprendimus.

MOKYMŲ PROGRAMA

1 mokymų diena, trukmė 8 val.:

Elektros tinklo schemos kūrimas programa EA-PSM Electric

Galios srautai elektros tinkle nuo kogeneracinių ir atsinaujinančių išteklių elektrinių

Elektros variklių darbo režimai, aukštesniosios harmonikos elektros tinkluose ir jų vertinimas

2 mokymų diena, trukmė 8 val.:

Trumpieji jungimai ir įrangos parinkimas

0,4 kV – 35 kV relinės apsaugos ir nuostatų skaičiavimas

Arc Flash Lanko išlydžio skaičiavimas

PAPILDOMA INFORMACIJA

Paieška