Patvirtiname, jog įmonė „Energy Advice“ atliko CO2 emisijų mažinimo studiją. Studijoje pateiktos ir išnagrinėtos alternatyvos, leisiančios sumažinti CO2 emisijas, bazinį energijos vartojimą bei vienam produkcijos vienetui tenkančios energijos kiekį. Įvertintos atliekinės šilumos panaudojimo bei energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių galimybės. Ataskaitoje pateiktas CO2 mažinimo priemonių įgyvendinimo planas ir atliktas preliminarus finansinis priemonių įvertinimas. Apibendrinti pasiūlymai angų kalba pateikti įmonių grupės vadovams. Esame patenkinti parengta studija ir ateityje planuojame įgyvendinti „Energy Advice“ pateiktas rekomendacijas.

Susisiekite