AB Grigeo patvirtina, kad įmonė UAB Energy Advice atliko biokuro katilo 18MW su sauso tipo ekonomaizeriu darbo režimų analitinės sistemos EA-SAS Boiler diegimo paslaugą. Projekto metu atlikti realaus laiko Scada matavimo duomenų surinkimo darbai. Parengtas matematinis modelis (Digital Twin), aprašantis biokuro degimą, šilumos mainus, energijos srautus. Sudarytas pilnas energijos balansas, kuris apskaičiuojamas kas 5 minutes. Įdiegus projektą suvartojamo biokuro kiekis apskaitomas kas 5 minutes, o biokuro šilumingumas ir drėgmės kiekis kure apskaičiuojamas realiu laiku. Parengtas optimalaus valdymo algoritmas, kuris išduoda optimalias kuro ir oro valdymo užduotis kiekvieną minutę. Bendrovės operatoriai naudojasi optimalaus valdymo funkcionalumu, tokiu būdu padidina kuro deginimo efektyvumą. Įgyvendintas projektas padidino biokuro katilo efektyvumą ir pasiekė iškeltus energijos gamybos efektyvumo tikslus.
Pažymime, kad Energy Advice specialistai sklandžiai įdiegė analitinę sistemą EA-SAS Boiler bei teikė kokybiškas konsultacijas dėl biokuro katilo efektyvumo didinimo.

Susisiekite