Prieš metus prisijungę prie Intelligent Energy lab iniciatyvos, džiaugiamės rugpjūčio 26-ąją renginyje galėję pristatyti bandomojo projekto „Vilniaus miesto savivaldybės pastato energijos vartojimo optimizavimas pasitelkiant skaitmeninio dvynio technologiją“ rezultatus. 

Duomenys apie pastato energijos suvartojimą perkelti į EA-SAS Cloud ir parengtas pastato skaitmeninis dvynys (angl. Digital Twin). Tai leidžia realiu laiku stebėti, analizuoti ir valdyti energijos vartojimą Vilniaus miesto savivaldybės pastate.

Sutaupymų potencialas siekia 76 tūkst. Eur per metus! 

Sėkmingai įgyvendintas projektas leido pasiūlyti išmanią Vilniaus miesto infrastruktūros valdymo koncepciją su EA-SAS. 

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news of Digital Twins and IT solutions for energy efficiency