ES Projektas: E. komercijos modelio diegimas

Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui
UAB „Energy Advice“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0857 „E. komercijos modelio diegimas UAB „Energy Advice“. Bendra projekto vertė – 63 806,20 Eur, iš kurių 47 854,65 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB ,,Energy Advice“ – technologijų kūrimo ir konsultacinė bendrovė, orientuota į energijai imlias pramonės įmones, kurianti skaitmeninius sprendimus ir teikianti konsultacines paslaugas, dėl efektyvumo ir tvarumo didinimo. Įmonės stiprioji pusė – gebėjimas suprasti inžinerines sistemas, procesus, analizuoti duomenis ir gautus rezultatus paversti dirbtinio intelekto IT sprendimais, padedančiais automatizuotai valdyti energijos vartojimą bei gamybos procesą. Vienos iš labiausiai besiplečiančių įmonės paslaugų – tai energetinio efektyvumo konsultavimo paslaugos ir IT produktų diegimas pramonės įmonėse.

Vienas iš įmonės sukurtų produktų yra EA-SAS platforma. Šiuo metu įmonė neturi galimybės pilnai valdyti EA-SAS platformos sandorių el. būdu, o tai riboja potencialių klientų ratą ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, labiau išplėsti EA-SAS produktų pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti EA-SAS produktus  naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo produktus, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

Paieška