ES projektas: Eksporto plėtra

Paslaugos energetiniam ir technologiniam efektyvumui

Informacinis pranešimas:
2019.08.15

UAB „Energy Advice“ įgyvendina projektą „UAB „Energy Advice“ eksporto plėtra“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. UAB „Energy Advice“ siekia išlikti konkurencinga rinkoje, todėl planuojamos papildomos investicijos į savo paslaugų ir produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, taip sudarant sąlygas įmonės pardavimų ir eksporto apimčių augimui, bei konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose. Projekto biudžetą sudaro 41 022,00 Eur, iš kurių 21 511,00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.

Paieška