EA-PSM Hydraulic Vandentiekiui

EA-PSM Hydraulic naudojama greitam ir tiksliam "what-if" scenarijų įvertinimui  vandens tiekimo tinkluose. Tai leidžia optimizuoti kapitalo išlaidas bei techniniais skaičiavimais pagrįsti investicinius sprendimus, efektyviai valdyti vandens tiekimo sistemą bei sumažinti elektros energijos suvartojimą siurblinėse. EA-PSM duomenų valdymo galimybės leidžia svarbiausią informaciją apie vandentiekį kaupti vienoje vietoje ir panaudoti ją tinklo efektyvumui gerinti.

Funkcionalumas

 • Automatinis susiejimas su GIS;
 • GIS blogų tinklo duomenų automatinė paieška;
 • Tikslios siurblių hidraulinės ch-kos ir elektros variklių ch-kos;
 • Automatinis siurblių susiejimas su GIS tinklu;
 • Siurblių darbas ir valdymas su dažnio keitikliais;
 • Scada matavimo duomenų susiejimas su skaičiavimo duomenimis;
 • Minimalių fluido greičio indikatorius;
 • Hidraulinių nuostolių (slėgio kritimų) indikatorius;
 • Hidrauliniai skaičiavimai susieti su matuotais duomenimis ir vartotojų deklaruotais duomenimis;
 • Neatitikimo tarp deklaruotų ir skaičiuotų rezultatų indikatorius. Galima vagysčių analizė;
 • Visų tinklo mazgų slėgių stebėjimas (po skaičiavimų) realiame laike;
 • Gedimų šakos – zonos nustatymas ir indikavimas;
 • Siurblių, siurblių kaskadų, lygiagrečiai veikiančių siurblių darbo režimų optimizavimas. Elektros sąnaudų mažinimas;
 • Minimalių fluido greičių ir slėgių prognozė ir indikavimas;
 • Slėgio valdymas pagal suvartojamą. Leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas.

Tinklo stebėjimas realiu laiku

 • Visų tinklo mazgų slėgių stebėjimas (po skaičiavimų) realiame laike;
 • Gedimų šakos – zonos nustatymas ir indikavimas;
 • Siurblių, siurblių kaskadų, lygiagrečiai veikiančių siurblių darbo režimų optimizavimas. Elektros sąnaudų mažinimas;
 • Minimalių fluido greičių ir slėgių prognozė ir indikavimas;
 • Slėgio valdymas pagal suvartojamą. Leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas.

Centrinė duomenų bazė

EA-PSM Hydraulic Centrinė Cloud duomenų bazė leidžia valdyti dideles vandens tiekimo sistemas. Cloud turi vidinę duombazę, kurioje galima saugototi  GIS, matavimų, tinklo realaus laiko duomenis ir kartu analizuoti vandens tiekimo sistemą vienoje vietoje.

Integracija su GIS

EA-PSM Hydraulic integruota aplinka leidžia modeliuoti ir atlikti hidraulines bei vandens kokybės simuliacijas, o rezultatus peržiūrėti įvairiais formatais. Galimas vizualus spalvinis skaičiavimo rezultatų ar tinklo parametrų vaizdavimas, sistemos perdavimo žemėlapis, laikinės diagramos bei lentelės, suvartojimo ar tiekimo profiliai, statistinė analizė.