EA-PSM Electric Gatvių apšvietimo sprendimai

Elektros tinklo skaitmenizavimas

 • Elektros projektų saugojimas elektroniniu formatu (projektus galima saugoti, pakartotinai atsidaryti, perskaičiuoti, keisti, naudoti kaip šabloną kitam projektui);
 • Galimybė susikurti duomenų bazę apie turimus elektros tinklo elementus, apšvietimo atramas, šviesoforus, kabelius, šviestuvus, spintas ir t.t. Elementų techninių specifikacijų duomenų bazės saugojimas elektroniniu formatu;
 • Investicijų planavimas atsižvelgiant į optimaliausius sprendimus pagal technines sąlygas;
 • Projekto dokumentacijos sudarymas EA-PSM Electric programinėje įrangoje.

Susiejimas su žemėlapiais

 • Elektros tinklo schemos braižymas tiesiogiai GIS aplinkoje, įvertinant atramų įrengimo vietas ir kitus inžinerinius tinklus;
 • Skaičiavimo rezultatų vizualizavimas GIS aplinkoje;
 • Galimybė matyti elektros tinklo elementus (apšvietimo atramas, šviesoforus, kabelius, šviestuvus, elektros spintas) ant žemėlapio.
 • Efektyvus miesto apšvietimo tinklu valdymas, plėtra, planavimas (greitas apšvietimo tinklų peržiūrėjimas, greitas projektų vykdymas).

Funkcionalumas

 • Apšvietimo tinklų apkrovų režimų modeliavimas ir analizavimas (galios srautai: P, Q, I, U, S, ΔP, ΔQ, ΔI, ΔU, ΔS, cos φ);
 • Trumpųjų jungimų skaičiavimas (trifaziai, dvifazis, vienafaziai ir dvifazis su žeme), bet kurioje elektros tinklo vietoje);
 • Techninių sprendimų pagrindimas dėl trumpojo jungimo apsaugų parinkimo (apsaugos tipas, suveikimo charakteristika, atjungimo geba);
 • Techninių sprendimų pagrindimas dėl kabelių parinkimo (trumpojo jungimo srovės geba, leistinoji ilgalaikė srovė, įtampos kritimai, galios nuostoliai);
 • Operatyvus apšvietimo sistemų jėgos paskirstymo schemų peržiūrėjimas;
 • Paprastas esamo elektros tinklo plėtros galimybių įvertinimas;
 • Aukštesniųjų harmonikų lygio tinkle apskaičiavimas;
 • Esamo tinklo modeliavimas ir energetiškai neefektyviausių rajonų identifikavimas, kuriems reikalinga renovacija.

Centinė duomenų bazė