EA-PSM Elektros skirstomųjų tinklų operatoriams

Elektros suvartojimas auga, ir vartotojai tikisi gauti maitinimą be sutrikimų. Auga ir valdžios institucijų susidomėjimas elektros tiekimo kokybe. Tikimasi, jog operatoriai geba įrodyti valdomo skirstomojo tinklo veikimą.

EA-PSM Electric naudojama tinklo modeliavimui, planavimui ir optimizavimui. Tai leidžia pasiekti geresnius tinklo kokybės ir patikimimo rodiklius (SAIDI, SAIFI ir kitus). Išsprendžiami ir kiti tinklo valdymo iššūkiai: techninė priežiūra (predictive maintenance), energijos vartojimo prognozavimas, saulės ir vėjo elektrinių integracija, automatiniai naujo vartotojo prijungimo skaičiavimai.

EA-PSM Electric naudos:

 • Skaitmeniniu formatu pasiekiami tinklo brėžiniai, schemos, dokumentai, modeliai bei žemėlapiai;
 • Tinklo modelių peržiūra, pabrėžiamos probleminės vietos;
 • Integracija su tinklo valdymo sistemomis;
 • Atnaujinami tinklo modeliai ir žemėlapiai;
 • identifikuojamos silpnos tinklo vietos;
 • Įvertinamas ir prognozuojamas vartotojų energijos suvartojimas;
 • Skaitmenizuoti ir struktūrizuoti duomenys apie elektros skirstomąjį tinklą;
 • Įvertinama galima prie tinklo prijungti galia;
 • Greitai ir tiksliai įvertinami “what-if” scenarijai elektros tinkle;
 • Įvertinamos galimos energetinį efektyvumą didinančios priemonės.

Funkcionalumas

 • Galios srautų analizė;
 • Trumpų jungimų skaičiavimai;
 • Lankinio išlydžio skaičiavimai;
 • Harmonikų skaičiavimai;
 • Relinė apsauga ir automatika;
 • Linijų modeliavimas;
 • Apsaugų koordinavimas;
 • Integracija su GIS;
 • Eksportavimas į CAD, PDF, Excel formatus;
 • Sankey diagramos;
 • Distancinės apsaugos.

Centrinė duomenų bazė

Integracija su tinklo valdymo sistemomis

Maksimizuojamas investicijų atsipirkimas (ROI) kartu su tinklo modeliu integruojant outage management, distribution management, mobile workforce management ir enertprise asset management sistemas.  Užtikrinama pastovi informacija apie tinklą ir optimizuojami tinklo bei įmonės valdymo procesai, taip didinant patikimumą tinkle.

Atnaujinami tinklo modeliai ir žemėlapiai

Siūlome naudoti pilnai išvystytą EA-PSM GIS sistemą. GIS funkcionalumas automatiškai pritaikomas pagal reikiamus operatoriaus standartus ir eksploatuojamo tinklo modelį. Naudojant integruotą projektavimo ir GIS sistemą išvengiama dvigubo darbo bei užtikrinami tikslūs eksploatuojamos sistemos duomenys.