EA-PSM Hydraulic Dujų skirstomiesiems tinklams

Vienas pagrindinių dujų skirstomųjų tinklų operatorių tikslų - užtikrinti patikimą dujų tiekimą galutiniam vartotojui. Dujų vamzdyno infrastruktūra sudėtinga, su skirtingais slėgio lygiais, susidedanti iš daugelio žiedų ir šakų. Kiekvienas vartotojas turi savą suvartojimo profilį, kas dar labiau apsunkina tinklo analizę ir priežiūrą. Tad dujų skirstymo operatoriams išsami ir įvairiapusė EA-PSM Hydraulic programinė įranga tampa nepamainomu įrankiu.

Pagrindinės užduotys sprendžiamos su EA-PSM Hydraulic:

  • Didžiųjų duomenų analizė;
  • Prieinami brėžiniai ir schemos, dokumentacija, modeliai ir žemėlapiai;
  • Tinklo modelių ir žemėlapių peržiūra bei silpnų ar aktualių vietų akcentavimas;
  • Integracija su operatoriaus valdymo sistemomis;
  • Palaikomi ir atnaujinami tinklo modeliai ir žemėlapiai;
  • Identifikuojamos silpnosios tinklo vietos;
  • Įvertinamas vartotojų suvartojimas;
  • Identifikuojami hidrauliniai nuostoliai tinkle;
  • Suskaitmenizuojama ir struktūrizuojami duomenys apie dujų paskirstymo tinklą.

Duomenų valdymas

Prieinami tinklo brėžiniai ir schemos, dokumentacija, modeliai ir žemėlapiai

Naudojant EA-PSM GIS įrankius galima sukurti atitinkamus GIS elementus reikiamiems sistemos elementams, formuoti ataskaitas bei užklausas. Atliekami sistemos trasų kokybiniai skaičiavimai, įvertinama tinklo būklė. Atliekama analizė bei suformuojamos zonos ar viso tinklo nuotekių ataskaitos.

Peržiūrimi, atnaujinami bei žymimi tinklo modeliai bei žemėlapiai

Galimybė pridėti markiravimus, pastabas, fiksuoti įvykius, taip palaikant duomenis apie eksploatuojamą sistemą GIS sistemoje. GIS funkcionalumas automatiškai pritaikomas pagal reikiamus operatoriaus standartus ir eksploatuojamo tinklo modelį. Naudojant integruotą projektavimo ir GIS sistemą išvengiama dvigubo darbo bei užtikrinami tikslūs eksploatuojamos sistemos duomenys.

Integracija su tinklo valdymo sistemomis

Maksimizuojamas investicijų atsipirkimas (ROI) kartu su tinklo modeliu integruojant outage management, distribution management, mobile workforce management ir enertprise asset management sistemas.  Užtikrinama pastovi informacija apie tinklą ir optimizuojami tinklo bei įmonės valdymo procesai, taip didinant patikimumą tinkle.

GIS sprendimas

EA-PSM GIS leidžia apjungti inžinerines, geografines ir įvairias valdymo sistemas bei jų duomenis ir taip užtikrinti tikslų ir realų valdomo tinklo vaizdą. Šis integruotas sprendimas leidžia apjungti inžinerijos bei GIS galimybes tinklo būklės sekimui, analizei, pranešimų siuntimui, tinklo žemėlapių bei brėžinių kūrimui.