Pažymime, jog įmonė Energy Advice kokybiškai atliko energijos vartojimo auditą Vita Baltic International gamykloje. Audito ataskaitoje pateikti pasiūlymai, kaip mažinti suspausto oro, šilumos gamybos ir tiekimo, ventiliacijos, žaliavų transportavimo bei šaldymo sistemų energijos sąnaudas. Priemonės pasiūlytos remiantis gamybinių įmonių gerąja praktika bei naujovėms energijos sąnaudų mažinimo srityje.

Susisiekite