“Energy Advice šių metų birželio – rugpjūčio mėnesiais atliko energetinį auditą. Paslaugos, pagal iš anksto suderintas paslaugų apimtis buvo atliktos profesionaliai ir kokybiškai. Vertiname tai, kad audito išvadose siūlomos priemonės yra realios, techniškai bei finansiškai pagrįstos bei suprantamos. Energy Advice pateikė duomenis apie gautų rezultatų kilmę bei jų pagrįstumą, patikimumą. Artimiausiu metu ketiname įgyvendinti pasiūlytas taupymo priemones.”

Susisiekite