“Energy Advice atliko pilnos apimties technologinių procesų energetinį auditą įmonėje UAB „Gealan Baltic“ pagal LST EN 16247 standartą ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Atlikę skaičiavimus nustatė eksploatuojamų įrenginių naudingo veiksmo koeficientus bei pasiūlė efektyvumo didinimo priemones. Pateikti pasiūlymai nėra bendrojo pobūdžio, o sudaryti įsigilinus į mūsų įmonės specifiką bei gamybinių linijų veikimo principus. Visi ataskaitoje pateikti pasiūlymai yra ekonomiškai pagrįsti bei nereikalaujantys didelių investicijų. Darbo ataskaita, pagal susitarimą, parengta anglų kalba. Rekomenduojame „Energy Advice“ energetinio audito paslaugas įmonėms, užsibrėžusioms padidinti energetinį efektyvumą.

Susisiekite