UAB ,,Biržų duona”, įmonės kodas 154838481, registruota adresu Plento g. 6, LT- 41128 Biržai pirko iš UAB ,,Energy Advice” energijos vartojimo audito paslaugas. Pažymime, kad UAB ,,Energy Advice” vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai, pateiktos rekomendacijos dėl transporto kuro mažinimo, atsinaujinančių šaltinių plėtros bei efektyvaus išnaudojimo, šiluminės energijos gamybos ir nuostolių mažinimo, elektros tinklo patikimumo didinimo ir analitinės informacinės sistemos diegimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.

Susisiekite