UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ yra šilumos tiekimo įmonė per metus pateikianti  virš 18,5 GWh šilumos. Pažymi, kad nuo 2020 m. naudojamės UAB „Energy Advice“ įdiegtu skaitmeninio dvynio technologija grįstu sprendimu EA-SAS Heating. Nuolatos atliekami šilumos tinklo optimizavimo skaičiavimai, įvertinant realaus laiko duomenis, ir išduodamos tinklo valdymo užduotys, kurios leidžia valdyti šilumos tinklą su mažiausiais nuostoliais. Šilumos tinklo skaitmeninis modelis taip pat leidžia priimti greitus ir kokybiškus sprendimus  dėl tinklo plėtros. Patvirtiname, kad net ir mažų miestų šilumos tiekimo įmonėms yra naudinga diegti skaitmenizavimo projektus, o UAB „Energy Advice“ rekomenduojame kaip patikimą partnerį skaitmenizavimo ir energijos taupymo srityje.

Susisiekite