2016 m. įmonė  UAB Energy Advice atliko išsamų Lietuvos banko pastatų (Gedimino pr. 6, Totorių g. 2, 4 ir Žirmūnų g. 151, Vilnius) elektros ūkio bei pastatų (Gedimino pr. 6 ir Totorių g. 2, 4, Vilnius) energetinio ūkio (šildymo, karšto vandens, kondicionavimo) būklės vertinimą: sudaryta ir pateikta kiekvieno pastato viso elektros tinklo paaiškinamoji vienlinijinė schema, išanalizuota šildymo, karšto vandens, kondicionavimo būklė, atliktas pirmos kategorijos elektros vartotojų nepertraukiamų maitinimo šaltinių patikimumo įvertinimas, apskaičiuotas sistemos parengties koeficientas, gedimų skaičius, įvertintas pirmos kategorijos elektros vartotojų maitinimo sistemos neveikimo laikas. Pasiūlytos elektros ir energetinio ūkio optimizavimo priemonės ir rekomendacijos nustatytų trūkumų šalinimui yra pagrįstos ir suprantamos.

Susisiekite