AB „Vilniaus šilumos tinklai“ patvirtina, kad UAB Energy Advice 2019 metais suteikė Energijos vartojimo audito paslaugas. Auditas atliktas pagal technologinių procesų ir įrenginių metodiką. Papildomai išanalizuotas šilumos tinklo nuostolių mažinimo potencialas ir pateikta tinklų vystymo koncepcija, pagrindžianti šilumos tinklo perėjimą prie ketvirtosios kartos koncepcijos. Paslaugos buvo suteiktos laiku, rezultatai pristatyti atsakingiems darbuotojams. Mūsų įmonės patirtis rodo, jog Energy Advice yra patikimas partneris, teikiantis kokybiškas paslaugas ir padedantis siekti energetinio efektyvumo tikslų.

Susisiekite