Pažymime, kad Energy Advice, į.k. 303038190, tinkamai įvykdė AB “Šiaulių energija” Pietinės katilinės elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumo, vartojimo efektyvumo audito paslaugų teikimo sutartį, pasirašytą 2014-02-27. Paslaugų teikimo metu buvo atlikta išsami elektros įrenginių analizė ir pateiktos išvados bei pasiūlymai, kaip darant minimalius įrangos pakeitimus galima pasiekti didesnį elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Energy Advice užsirekomendavo kaip pareiginga, turinti kvalifikuotus ir sąžiningus darbuotojus, įmonė.

Susisiekite