AB ,,Rokiškio sūris” techninio personalo darbuotojai dalyvavo UAB ,,Energy Advice” mokymuose ,,Suspausto oro sistemų darbo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse” ir ,,Šaldymo mašinų energetinio efektyvumo didinimas”. Mokymų metu darbuotojams buvo priminti pagrindiniai sistemų veikimo principai, dėsniai bei skaičiavimų metodikos, pateikti praktiniai pavyzdžiai ir užduotys. Mokymai paliko labai gerą įspūdį dėl lektoriaus kompetencijos ir profesionalumo, mokymų teorinės ir praktinės dalies optimalaus balanso, temų šiuolaikiškumo bei tiesioginio pritaikymo praktikoje.

Susisiekite