Energy Advice profesionaliai atliko įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditą. Audito metu įvertintas šilumos ir elektros suvartojimas patalpų šildymui, vėdinimui, kondicionavimui, technologiniam procesui. Atskirti energijos kaštai pagal veiklos rūšis: gamybos, administracijos. Įvertintos minkšto paleidimo įrenginių atsipirkimo galimybės. Pateikta energijos taupymo galimybių analizė ir rekomandacijos.

Susisiekite