UAB Energy Advice atliko energijos vartojimo auditą trijose AB „MV GROUP Production“ gamyklose: „Stumbras“, „Alita“ ir „Anykščių vynas“. UAB „Energy Advice“ išsamiai įvertino visas galimas priemones šių gamyklų energetinio efektyvumo didinimui. Pasiūlytos priemonės apima patalpų šildymo ir ventiliacijos, garo generavimo bei šaldymo sistemų efektyvumo didinimą. Audito metu nustatyti atlieknės energijos šaltiniai ir jų panaudojimo galimybės, pateiktos pastabos dėl sutarčių su energijos tiekėjais trūkumų. Auditoriai ne tik pateikė išvadas dėl sąnaudų mažinimo, bet ir padėjo priimant naujai įrengtas šaldymo sistemas, nurodydami jų trūkumus. Rekomenduojame UAB „Energy Advice“ kaip atsakingą partnerį.

Susisiekite