Suspausto oro sistemos būklės įvertinimas

Suspausto oro sistemos vertinimo tikslas - išanalizuoti suspausto oro vartotojų charakteristikas bei vartojimą. Sudaryti suspausto oro vartotojų balansą, pateikti suspausto oro sistemos nuostolių techninį ir ekonominį įvertinimą, pateikti naujo oro kompresoriaus prijungimo techninį vertinimą. Pateikti technines ir organizacines rekomendacijas suspausto oro vartojimo mažinimui. Pateikti esamų oro vamzdynų hidraulikos skaičiavimus ir projektą, realizuotą su EA-PSM Hydraulic programa.

Suspausto oro sistemos būklės įvertinimo uždaviniai:

 • Nustatyti suspausto oro vartotojus ir jų suvartojamą oro kiekį;
 • Nustatyti nuostolius tiekimo linijose;
 • Apskaičiuoti elektros energijos sąnaudas;
 • Pateikti elektros energijos sąnaudas mažinančias priemones ir nustatyti reikalingų investicijų dydį;
 • Nustatyti resyverių pakankamumą;
 • Įvertinti suspausto oro kokybę;
 • Įvertinti džiovintuvų darbo efektyvumą ir elektros energijos sąnaudas;
 • Atlikti naujų vartotojų prijungimo techninį vertinimą;
 • Atnaujinti suspausto oro sistemos dokumentaciją.

Rezultatas:

 • Įvertinami kompresorių darbo režimai;
 • Pateikiamos rekomendacijos dėl suspausto oro sistemos efektyvumo didinimo;
 • Pateikiamos elektros energijos sąnaudas mažinančios priemonės ir nustatomas reikalingų investicijų dydis;
 • Sudaromas planas suspausto oro sistemos našumo didinimui;
 • Pateikiamos rekomendacijos dėl naujų vartotojų prijungimo;
 • Dokumentacijos skaitmenizavimas ir atnaujinimas. Klientui perduodamos atnaujintos suspausto oro tiekimo schemos *.pdf formatu;
 • Paruošiama ataskaita bei rezultatai pristatomi susitikimo metu atsakingiems Užsakovo darbuotojams.