Elektros tinklo skaitmenizavimas su EA-PSM Electric

Tvarkingas elektros tinklo dokumentacijos turėjimas vienoje vietoje, leidžia inžineriniam personalui priimti greitus, efektyvius ir saugius sprendimus. Jeigu Jūsų įmonė užtrunka pernelyg ilgai ruošdama užduotį projektuotojams, dokumentacija pasimetusi ar jos iš vis nėra, siūlome atnaujinti ir skaitmenizuoti elektros tinklą. Jūs ne tik turėsite iš naujo inventorizuotą tinklą su inžinerine informacija, bet informacija bus "gyva", galėsite atlikti skaičiavimus ir tinklą eksploatuoti efektyviausiu būdu.

 

Sprendžiamos problemos

Skaitmenizavimas padeda spręsti šias problemas:

 • Pernelyg ilgai ruošiama techninė užduotis dėl naujo vartotojo prijungimo;
 • Nėra žinoma rezervinė elektros tinklo galia;
 • Nėra žinoma kabelinių ir oro linijų pralaidumo rezervinė galia;
 • Neaiškios elektros energijos atsijungimo priežastys;
 • Projektuotojas, siūlydamas techninius sprendinius, nevertina viso įmonės elektros tinklo, o tik projektuojamą dalį;
 • Rinkoje nusistovėjusi inžinerinė praktika, kad avariniai ir remontiniai elektros tinklo režimai projektuose nėra analizuojami;
 • Vienlinijinės skaičiuojamosios skydų schemos pasimetusios arba  nėra pastoviai atnaujinamos.

Greitas ir patikimas sprendimas

Elektros tinklo dokumentacijos skaitmenizavimas:

 • Skaitmenizuota ir į programinę įrangą suvesta vienlinijinė schema, galimas schemos eksportas į *.pdf, *.dxf formato failus;
 • Sukurta/atnaujinta detali techninė elektros tinklo dokumentacija;
 • Per kelias minutes inžinerinis personalas gali priimti sprendimus dėl naujo vartotojo prijungimo, elektros tinklo režimų prevencijos ir planavimo;
 • Greitai ir atsakingai paruošiamos techninės užduotys projektuotojams;
 • Galimybė įvertinti projektuotojo atliktą darbą ir jo įtaką visam elektros tinklui;
 • Gebėjimas planuoti elektros tinklo elgseną (nesavalaikis relinės apsaugos ir automatikos suveikimas, trumpieji jungimai, galios srautai), kad sumažinti neplanuotus atsijungimus;
 • “Gyvos” elektros tinklo jėgos paskirstymo schemos.

Elektros tinklo analizės galimybės

 • Greitas techninių sprendimų priėmimas dėl naujų elektros vartotojų prijungimo ar pakeitimo;
 • Išankstinė elektros tinklo elgsenos analizė, užkertanti kelią remontiniu ir kitų perjungimo metu įvykstantiems neplaniniams elektros tinklo atsijungimams;
 • Gebėjimas reaktyviosios galios bei harmonikų srautus analizuoti bei parinkti prevencijos priemones;
 • Didelių variklių ir siurblių sąvilaidos įtaka į elektros tinklo darbą analizė;
 • Generuojančių šaltinių (saulės elementai, vėjo jėgainės, generatoriai) prijungimo ir darbo režimų analizė;
 • Automatinė analizė dėl netinkamai parinktų MSA apsaugų ir jėgos kabelių ar oro linijų pralaidumų;
 • Platformoje palaikoma paskutinė aktuali elektros tinklo „gyva“ schema, galimas schemos eksportas į *.pdf, *.dxf formato failus