Šilumos tinklų valdymas

Sprendžiamos problemos

Pagrindinis šilumos tinklo optimizavimo iššūkis yra šilumos tinklo temperatūrinio grafiko valdymas. Jo tikslas - sumažinti tiekiamo termofikato temperatūrą ir patiekti reikiamą šilumos kiekį. Tinkle esant keliems šilumos šaltiniams, galima optimaliai paskirstyti galias ir sumažinti paduodamo termofikato temperatūrą. Toks tinklo optimizavimas gali sumažinti tinkle patiriamus nuostolius apie 10 procentų.

Sprendimas

  • Sudaromas tinklo šiluminis–hidraulinis modelis;
  • Suplanuojamas vartotojų ir ekvivalentų šiluminis poreikis kiekvienai valandai;
  • Apskaičiuojamas hidraulinis režimas pagal pareikalaujamą temperatūrų skirtumą pas vartotoją ir pareikalaujamą šiluminę galią;
  • Specialios serverinio Cloud sprendimo paprogramės pateikia geriausio rekomenduojamo režimo ataskaitas tiesiai katilinės operatoriams;
  • Režimų planavimo algoritmų parengimas. Algoritmų suderinimas pagal kliento tinklo specifiką;
  • Rezultatai pateikiami kiekvienai valandai kitai parai, savaitei;
  • Pastovus algoritmų apmokymas pagal realius režimus.

Naudos

✔ Tiksli kiekvienos valandos prognozė leidžia tinklą valdyti efektyviausiu būdu. Automatiškai sugeneruojamos ir siunčiamos šilumos gamybos užduotys katilinei. Užduotis sudaro temperatūros, srauto, slėgio bei dažnio keitiklių parametrų kontrolė.

✔ Tiek generacijos, tiek planavimo stadijoje eliminuojamas žmogiškasis faktorius, kas leidžia sumažinti tinklo priežiūros kaštus ir tinklą valdyti pagal apskaičiuotą geriausią režimą kiekvienai valandai.

✔ Optimalus šilumos tinklų valdymas leidžia sumažinti energijos nuostolius apie 10%.