Šilumos tinklų skaitmenizavimas su EA-SAS Heating

Vienas pagrindinių klausimų, su kuriais susiduria šilumos tiekimo įmonės - kokie sprendimai padėtų užtikrinti patikimą, efektyvų šilumos sistemos darbą bei joje generuojamų šilumos nuostolių mažinimą? Gera žinia, kad jau egzistuoja IT platformos, galinčios akimirksniu  prognozuoti kiekvieno vartotojo šilumos poreikį pagal meteorologines prognozes ir vartotojo suvartojimo profilį.

Nėra būtinybės personalą apmokyti naudotis sistemomis. Operatoriai gali gauti valdymo užduotis per EA-PSM Web sąsają.

Optimalus realaus laiko šilumos tinklų valdymas pasitelkiant IT sprendimus

EA-PSM Hydraulic programinė įranga automatiškai atlieka hidraulinius-energinius skaičiavimus ir parenka optimalius tinklo valdymo parametrus pagal prognozuojamą suvartojamos šilumos kiekį bei meteorologines prognozes. Šilumos tinklo valdymui efektyviausiu būdu, pateikiami šie parametrai:

   • Paduodamas slėgis
   • Dažnio keitiklių nustatymas
   • Slėgis tinklo mazguose
   • Optimali šilumnešio temperatūra
   • Šilumnešio debitas
   • Suvartojama šilumos galia kiekvienai valandai
   • Šilumos nuostoliai vamzdynuose ir bendrai tinkle

Skaitmenizuokite šilumos tinklą su EA-SAS Heating

 • Detalus tinklo hidraulinis modelis (šilumokaičiai, šilumos punktų temperatūriniai grafikai, šilumos vamzdžių diametrai, ilgiai, izoliacijos tipai reguliuojanti armatūra, siurblinių siurbliai...)
 • Prižiūrėkite, valdykite, analizuokite šilumos tiekimo tinklą GIS sistemoje
 • Energiniai-hidrauliniai skaičiavimai, modeliavimas ir analizė
 • Automatiškai sugeneruojamos techninės sąlygos naujų vartotojų prijungimui
 • Įvertinkite vartotojų suvartojimo profilius
 • Matavimų susiejimas su skaičiavimo rezultatais
 • Duomenų kaita su egzistuojančia duombaze
 • What-if scenarijų įvertinimas