Šilumos gamybos efektyvumas

Studijos dėl šilumos gamybos ar tinklų infrastruktūros plėtros, optimalaus tinklo valdymo, efektyvių ir atsinaujinančių šaltinių plėtros, vidaus informacinių sistemų plėtros ir optimizacijos

Dėl šilumos gamybos plėtros ar atnaujinimo:

 • išanalizuojama šilumos tinklų situacija ir parengiami optimalūs sprendiniai dėl naujo šilumos gamybos šaltinio principinių techninių parametrų;
 • katilų efektyvumo tyrimai;
 • techninių sprendinių ekonominis įvertinimas šilumos gamybos savikainos atžvilgiu;
 • šilumos siurblių integracijos biokuro katilinėse skaičiavimai;
 • hidraulinis ir aerodinaminis katilų ir katilinių skaičiavimas;
 • organizaciniai sprendiniai dėl šilumos šaltinių optimizavimo;
 • šilumos gamybos šaltinio įvertinimas per technologinių nuostolių sumažinimą;
 • šilumos šaltinio įvertinimas šilumos aukcionų rinkoje;
 • demografinės situacijos įvertinimas.

Dėl šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros plėtros, atnaujinimo veiklos:

 • šilumos trasų infrastruktūros įvertinimas;
 • šilumos ir karšto vandens kiekio ir režimų įvertinimas;
 • šilumos tinklų nuostolių ir vamzdynų diametrų įvertinimas;
 • CŠT tinklų pjezometrinio grafiko sudarymas, vamzdynų ruožų matmenų nustatymas;
 • karšto vandens ir šilumos tinklų optimalaus valdymo, numatant individualų kiekvienos paros termofikacinio tinklo parametrų keitimą;
 • techninių sprendinių ekonominis įvertinimas šilumos gamybos savikainos atžvilgiu;
 • nestandartinių šilumokaičių projektiniai skaičiavimai;
 • organizaciniai sprendiniai dėl šilumos tiekimo valdymo optimizavimo;
 • šilumos tiekimo valdymo optimizavimo įvertinimas per šilumos gamybos kainą;
 • demografinės situacijos įvertinimas;
 • GIS sistemos integracijos ir plėtros techninis ir ekonominis įvertinimas;
 • šilumos punktų valdymo ar atnaujinimo tipinių sąlygų paruošimas ir įvertinimas.

Dėl šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros plėtros, numatant atsinaujinančių šaltinių integraciją:

 • išanalizuojama šilumos tinklų situacija ir parengiami optimalūs sprendiniai dėl atsinaujinančių šaltinių principinių techninių parametrų;
 • techninių sprendinių ekonominis įvertinimas šilumos gamybos savikainos atžvilgiu;
 • techninių sprendimų rekomendacijos dėl atsinaujinančių šaltinių integracijos ir parametrų įtakos į esamus darbo režimus;
 • atsinaujinančių šaltinių įvertinimas šilumos aukcionų rinkoje;
 • demografinės situacijos įvertinimas.

Dėl informacinių sistemų plėtros ir funkcionalumo optimizavimo:

 • esamų informacinių sistemų įvertinimas;
 • esamų informacinių sistemų funkcionalumo įvertinimas;
 • rekomendacijos dėl žmogiškųjų resursų kaštų mažinimo ir nekuriančių vertės verslo procesų automatizavimą;
 • informacinių sistemų valdymo optimizavimo įvertinimas per šilumos gamybos kainą.