Reaktyviosios galios sąnaudų ir aukštesniųjų harmonikų mažinimo galimybių studija

Išlaidas elektros energijai mažinti ir tinklo patikimumą didinti galima ne tik diegiant efektyvesnius elektros prietaisus, bet ir kitomis techninėmis priemonėmis.

Elektros įrenginiai naudoja ne tik aktyviąją elektros galią, bet ir reaktyviąją galią, kuri būtina šių įrenginių normaliam darbui. Reaktyvioji galia papildomai apkrauna elektros tiekimo linijas, transformatorius, sukuria įtampos kritimus bei didina elektros energijos nuostolius. Todėl vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau, moka už reaktyviosios energijos naudojimą. Reaktyviosios energijos kaina siekia 0,006 Eur/kVarh ir įprastai sudaro iki 3% nuo išlaidų elektros energijai. Šias išlaidas galima sumažinti įrengiant reaktyviosios galios kompensavimo įrenginius. Iki 2% - 4% nuostolių elektros tinkle susidaro ir dėl aukštesniųjų harmonikų – tai netiesinių apkrovų (LED apšvietimas, kompiuteriai, ventiliacijos ir šildymo sistemos) sukurtos aukšto dažnio srovės. Šiuos nuostolius taip pat galima sumažinti, įrengiant kompensavimo įrenginius su aukštesniųjų harmonikų filtrais.

Ką siūlome?

Siūlome atlikti reaktyviosios galios sąnaudų ir aukštesniųjų harmonikų mažinimo galimybių studiją.

Paslauga aktuali, jeigu:

  • Kas kelis metus keičiamos kondensatorių baterijos.
  • Srovės ar įtampos harmonikų THD viršija leistinas ribas.
  • Harmonikos išauga įjungus kondensatorių baterijas.
  • Transformatorių apkrovimas pasiekia >80%.
  • Planuojate įrengti aktyvius harmonikų filtrus.
  • Klaidingai suveikia relinės apsaugos įrengimai.

Kokie klausimai sprendžiami studijos metu?

  • Reaktyviosios galios ir aukštesniųjų harmonikų mažinimo poreikio nustatymas.
  • Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginių gedimų priežasčių nustatymas.
  • Pateikiamos rekomendacijos dėl optimalių techninių priemonių reaktyviosios galios kompensavimui.

Kodėl verta mumis pasitikėti?

Jau daugiau kaip 7 metus teikiame konsultacijas Lietuvos ir užsienio įmonėmis. Nesame įrangos pardavėjai, todėl objektyviai įvertiname realų poreikį įdiegti technines priemones bei jų atsipirkimo laiką