Atsinaujinančiosios energetikos projektai

Tobulinamos technologijos ir politinės iniciatyvos lemia sparčią atsinaujinančios energetikos plėtrą.

Nepastovus ir kintamas atsinaujinančių energijos šaltinių generuojamos galios pobūdis daro įtaką generuojamos galios kokybei. Šis ir kiti kylantys iššūkiai turi būti išspręsti norint sėkmingai į tinklą integruoti  atsinaujinančuius energijos šaltinius. Naudojant EA-PSM Electric galima spręsti specifinius ar bendrus techninius uždavinius, susijusius su atsinaujinančių šaltinių elektrinių integracija ir projektavimu.  

AC ir DC tinklai vienoje vienlinijinėje schemoje

 • Automatiškai suskaičiuojami kabelių ilgiai pagal jų išdėstymą žemėlapyje;
 • Pagal GIS žemėlapio išdėstymą automatiškai sugeneruojama vienlinijinė schema;
 • Sugeneruojami įrangos ir skaičiavimo rezultatų sąrašai ir ataskaitos;
 • Leidžia lengvai parinkti kabelius, suskaičiuoti įtampos kritimus įr galios nuostolius;
 • Apsaugų parinkimas ir derinimas.

Populiariausios funkcijos:

 • Apsaugų parinkimas ir derinimas;
 • Galios srautų skaičiavimas;
 • Trumpų jungimų skaičiavimas;
 • Harmonikos;
 • Lankinio išlydžio įvertinimas;
 • Viršįtampių ribotuvų parinkimas;
 • Kabelių parinkimas;
 • Saulės elektrinės generuojamos energijos įvertinimas.

Saulės elektrinės generuojamos energijos skaičiavimai

Saulės elektrinės kasdienės, mėnesinės ir metinės generuojamos energijos įvertinimas būtinas norint atlikti ekonominius atsipirkimo laiko skaičiavimus.

Parenkami maksimalią galią generuojantys moduliai, optimalūs AC ir DC kabeliai bei inverteriai.

EA-PSM leidžia apskaičiuoti saulės elektrinės generuojamą energiją. Šis skaičiavimo modulis įvertina fotovoltinių elementų ir inverterių parametrus, saulės elektrinės geografinę lokaciją, modulių orientaciją.

DC tinklo projektavimas

Teisingas DC tinklo modeliavimas reikalauja atlikti trumpų jungimų ir normalių režimų srovių skaičiavimus. Šie skaičiavimai yra būtini ir kabelių bei apsaugos parinkimui.

EA-PSM leidžia skaičiuoti DC tinklą su fotovoltinėmis sistemomis. 

Šis modulis įvertina fotovoltinių elementų ir inverterių modelius bei saulės apšvietą. Programoje integruota plati įrangos biblioteka, sudaryta iš apie 13000 fotomodulių ir 4600 inverterių tipų.

Vėjo elektrinės generacijos kokybės įvertinimas

EA-PSM leidžia įvertinti įtampos mirgėjimą, sukeltą esant pradiniam, vardiniam vėjo greičiui ar vėjo elektrinės generatorių arba apvijų perjungimui bei staigiuosius įtampos pokyčius. 

Vienlinijinė schema ir GIS vienoje programoje