Inžineriniai elektros tinklų skaičiavimai

Atliekame elektros tinklų inžinerinius skaičiavimus, priešprojektines studijas, projektų techninius auditus, projektų pridavimą ir derinimą atsakingose institucijose (AB ESO ar AB LITGRID). Siūlome sprendimus detaliai tinklo analizei. Operatyvinis tinklų planavimas reikalauja plačių žinių ir tikslumo analizuojant didelį kiekį duomenų, tad skaitmeniniu modeliavimu užtikrinami:

 • Patikimi rezultatai
 • Ataskaitų detalumas
 • Greitai įgyvendinami projektai
 • Adekvačios kainos

Atliekame įmonių, skirstomojo ir perdavimo elektros tinklų studijas:

ELEKTROS TINKLŲ ANALIZĖ IR TECHNINIAI SKAIČIAVIMAI:
 • Elektros variklių, minkšto paleidimo įrenginių, dažnio keitiklių, generatorių ir kitų įrenginių įtakos tinklui analizė ir skaičiavimai;
 • Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių elektrinių prijungimo prie elektros tinklų studijos;
 • Elektros sistemų elementų parinkimas (kabelių, variklių ir kt.);
 • Elektromechaninių ir elektromagnetinių pereinamųjų procesų skaičiavimai;
 • Apsaugos nuo viršįtampių skaičiavimas ir parinkimas;
 • Įžeminimo, ekranavimo sistemų skaičiavimas ir projektavimas;
 • Nepertraukiamo maitinimo UPS sistemų skaičiavimas, projektavimas, įrangos parinkimas;
 • Elektros energijos kokybės tyrimai ir avarijų/sutrikimų analizė.
EKSPLOATACINIŲ KLAUSIMŲ ELEKTROS TINKLUOSE SPRENDIMAS:
 • Reaktyviosios galios kompensavimo sistemų projektavimas ir technologinis auditas;
 • Aukštesniųjų harmonikų tinkle modeliavimas, matavimai bei susijusių problemų sprendimas (filtrų parinkimas);
 • Pramonės įmonių elektros sistemų, energetinių procesų analizė ir optimizavimas, nuostolių mažinimas;
 • Trumpo įrenginių tarnavimo laiko problemos šalinimas.
RELINĖS APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR SUSIJUSIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS:
 • Relinės apsaugos sistemų technologinis auditas;
 • Relinės apsaugos sistemų projektavimas 0,4-400kV;
 • Nepageidautinų atsijungimų problemos šalinimas.

Energy Advice atlikti darbai:

Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių elektrinių prijungimo prie skirstomojo tinklo tyrimas
Užsakovas: Projektavimo įmonė
Aprašymas: vertinamos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo ribos, įtampos pokyčiai pereinamųjų procesų metu, modeliuotos aukštesniosios harmonikos ir skaičiuoti harmoninių srovių nuostoliai, trumpieji jungimai bei relinės apsaugos koordinavimo skaičiavimai. Pasiūlyta optimali tinklo konfigūracija sumažinti energijos nuostolius. Projektas priduotas AB „ESO“.

Kogeneracinės elektrinės prijungimo prie skirstomojo tinklo tyrimas
Užsakovas: Projektavimo įmonė
Aprašymas: tyrimas atliktas pagal EN50160 bei IEC61000-3-7 standartų reikalavimus. Tikslas -įvertinti 5 MW kogeneracinės elektrinės įtaką įtampos lygiams 110/10kV pastotėje. Buvo analizuoti įvairūs sistemos režimai, įvertintas staigus generatoriaus atsijungimas bei prijungimas. Projektas priduotas AB „ESO“.

Technologinis relinės apsaugos auditas termofikacinėje elektrinėje
Užsakovas: Termofikacinės elektrinės operatorius
Aprašymas: technologinio audito tikslas – įvertinti ir perskaičiuoti relinės apsaugos įrenginių nuostatas. Skaičiuojami trumpieji jungimai, galių srautai esant įvairioms tinklo konfigūracijoms. Projektas atliktas per 40 dienų.

Nepageidautinų atsijungimų problemos šalinimas
Užsakovas: Gamybinė įmonė
Aprašymas: užsakovo problema: standartų reikalavimus viršijantys įtampų kritimai variklio paleidimo metu ir atsijungiantys apsaugos įrenginiai. Rezultatas nustatytas ekonomiškai palankiausias sprendimas bei pateiktas variklio įtakos vertinimas įtampos lygiams skirstomąjame tinkle.

Reaktyviosios galios įrenginių energetinis auditas medžio perdirbimo įmonėje
Užsakovas: Medienos perdirbimo įmonė
Aprašymas: Analizuotos įmonės tinklo instaliuotoji pilnutinė galia 10.5 kV. Tikslas – pamatuoti ir įvertinti esamos reaktyviosios galios kompensavimo sistemos darbą, taip pat pateikti rekomendacijas dėl naujų kondensatorių įrengimo (kondensatorių galios, optimalios prijungimo vietos).

Kogeneracinės elektrinės harmoninių srovių nuostolių sumažinimas
Užsakovas:  Elektrinės operatorius
Aprašymas: Atlikta aukštesniųjų harmonikų analizė ir modeliavimas, vertinta harmoninių srovių įtaka įrenginiams ir elektrinės darbo patikimumui. Atlikti harmonikų matavimai, pasiūlyti apsaugos įrenginiai, padėsiantys išvengti problemų dėl aukšto harmonikų lygio.