VIAP susigrąžinimas

Nuo 2019 metų pramonės įmonės turi galimybę susigrąžinti 85 % sumokėto VIAP mokesčio už suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh.

Šia VIAP lengvata siekiama paskatinti įmones investuoti į energetinio efektyvumo didinimą savo veikloje, taip didinant savo konkurencingumą. Pramonės įmonės turi būti atlikusios energijos vartojimo auditus ne anksčiau nei prieš keturis metus nuo prašymo dėl VIAP lengvatos pateikimo dienos.

Atsižvelgiant į energijos vartojimo auditų išvadas įmonės turės įsipareigoti šias priemones diegti, investuodamos ne mažiau kaip 75 proc. nuo susigrąžintos VIAP mokėjimų sumos.

Įmonės ketinančios teikti paraiškas, visų pirma turėtų atsakyti į šiuos klausimus:

 1. Ar per metus įmonė sunaudoja daugiau nei  1 GWh? ( VIAP grąžinamas tik už suvartotą elektrą virš 1 GWh).
 2. Ar įmonė gauna/planuoja gauti ne mažiau kaip 30 proc. pajamų iš veiklų minimų komunikato 3 priede?
 3. Jeigu atsakymas į 2 klausimą teigiamas į šį klausimą atsakinėti nereikia. Ar įmonė gauna arba planuoja gauti ne mažiau kaip 30 proc. pajamų iš veiklų minimų komunikato 5 priede? Jeigu taip, tai ar elektros suvartojimas yra ne mažesnis kaip 20 procentų bendrosios pridėtinės vertės. Kaip apskaičiuojama Bendra pridėtinė vertė nurodyta komunikato 4 priede.
 4. Įsitikinti ar įmonė nėra priskiriama sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip tai apibrėžta 2004 m. spalio 1 d. Europos Komisijos komunikate „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02);
 5. Įsitikinti ar įmonei nėra išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriame valstybės pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.
 6. Ar nėra įsiskolinimų VIAP administratoriui?
 7. Ar  yra atliktas energijos vartojimo auditas?

Pramonės įmonės norinčios susigrąžinti sumokėtą VIAP prašymus gali pateikti kiekvienais metais iki vasario 1 d.

Nutarimą “DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” galite rasti čia.

Reikia pagalbos ruošiant paraiškos dokumentus ar atliekant energijos vartojimo auditą?  Kreipkitės dėl pasiūlymo Jūsų įmonei:

Projektų vadovė
Gintarė Šiožinienė
Tel.: +370 635 16380
El paštas: gintare.sioziniene@energyadvice.lt

Dažniausiai užduodami klausimai:

 1. Mūsų įmonė yra atlikusi auditą prieš 2 metus. Ar bus reikalinga atlikti auditą iš naujo?

  Ne, audito ataskaita gali būti atlikta ne daugiau kaip prieš 4 metus.

 2. Ar galima tikėtis susigrąžinti pinigus už investicijas atliktas iki 2019 metų?

  Ne.

 3. Ar visos prašymus pateikusios įmonės galės susigrąžinti 85 procentus sumokėtos VIAP paslaugų kainos?

  Taip, jeigu atitiks kriterijus.

 4. Kam reikia teikti dokumentus dėl VIAP susigrąžinimo?

  Dokumentai turi būti teikiami bei sutartys dėl VIAP dalies susigrąžinimo bus sudaromos su VIAP lėšų administratoriumi – UAB „Baltpool“.

 5. Jeigu nespėjame paraiškos pateikti šiais metais, ar galėsime tai padaryti kitais metais?

  Taip, paraiškas įmonės galės teikti kasmet iki 2028 metų. Jeigu nespėsite paraiškos pateikti šiais metais, tai galėsite padaryti kitais metais iki vasario 1 d.

 6. Atitinkame kriterijus, kurie yra keliami įmonėms norinčioms susigrąžinti VIAP, ką toliau reikėtų daryti?

  Reikėtų atlikti auditą, jeigu jis dar nėra atliktas Jūsų įmonėje ir ruošti paraiškos dokumentus.

Turite klausimų dėl VIAP mokesčio susigrąžinimo? Kreipkitės info@energyadvice.lt