Pramonės įmonių elektros ūkio auditas

Pramonės įmonės susidūrusios su neplanuotu elektros tinklo atsijungimu dėl neaiškių priežasčių, dažnesniu, nei įrangos gamintojas nustato, gedimų fiksavimu, planuodamos plėtros etapą ne visada žino priežastis. Tokiu atveju siūlome atlikti išsamų elektros ūkio ir su tuo susijusių pramonės įrenginių įvertinimą - auditą.

Uždaviniai:
 • Atliekamas auditas dėl esamos elektros ūkio būklės ir pateikiamos rekomendacijos dėl elektros energijos vartojimo mažinimo ir patikimumo didinimo.
 • Parenkamas labiausiai energetiškai efektyvus sprendimas dėl esamų įrenginių perkėlimo ar naujai statomų kondensatorių baterijų, dažnio keitiklių, generatorių, kabelių, elektros variklių ir kitų įrenginių techninių charakteristikų ir išdėstymo.
 • Nustatomos priemonės elektros tinklo patikimumui užtikrinti. Atliekama esamų įrenginių gedimų analizė ir prevencija nuo sutrikimų.
 • Atliekami tikslūs skaičiavimai bei atsakingai įvertinami visi galimi režimai.
 • Parenkami/įvertinami įrenginiai reaktyviosios galios kompensavimui.
 • Nustatyti harmonikų lygį, atsiradimo priežastis ir vietą. Pateikti rekomendacijas.
 • Relinės apsaugos ir automatikos darbo režimų analizė, parinkimas ir selektyvumo įvertinimas
 • Apskaičiuojamas elektros lanko išlydis, susidarantis vykstant trumpiesiems jungimams, bei numatomos techninės ir organizacinės saugos priemonės.

Atlikus tyrimą paruošiama ataskaita apie esamus trūkumus bei rekomendacijos su konkrečiomis priemonėmis. Ataskaita suderinama su Užsakovu, rezultatai pristatomi atsakingiems asmenims

Nauda:
 • Įvertinamas elektros ūkio įrenginių ir technologinių procesų suderinamumas.
 • Nustatomos techninės priežiūros rekomendacijos sistemų patikimumui ir saugumui didinti.
 • Energijos taupymo galimybių analizė ir nustatymas.
 • Energijos taupymo galimybių apimties ir atsipirkimo laikotarpio nustatymas prieš atliekant kapitalo investicijas.
 • Modernizavimo proceso planavimas ir biudžeto sudarymas.
 • Atnaujinamos schemos, techninė dokumentacija MS Word, Excel, CAD ir PDF formatais.

Elektros ūkio auditas atliekamas naudojant programinę įrangą EA-PSM.