Klientų atsiliepimai

Teikiame paslaugas aukščiausios kokybės reikalaujančioms įmonėms. Dirbame siekdami geriausių rezultatų, todėl didžiuojamės klientų atsiliepimais apie atliktus darbus.

AB „KLAIPĖDOS MEDIENA“ - viena didžiausių VMG grupės įmonių Lietuvoje. Gaminame medienos drožlių plokštes bei korpusinius virtuvės baldus iš apdailintos medienos drožlių plokštės. Siekdami didinti gamybos procesų energetinį efektyvumą, pasirinkome įmonę UAB „Energy Advice“, kuri atliko įmonės energijos vartojimo auditą bei papildomai detaliai išanalizavo suspausto oro ir dulkių ištraukiamosios ventiliacijos sistemas. Auditoriai pasiūlė pagrįstas energetinio efektyvumo gerinimo priemones. Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai dulkių ištraukiamosios ventiliacijos, suspausto oro sistemų, elektros tinklo efektyvumo didinimui, taip pat šilumos nuostolių mažinimui. Paslaugą auditoriai atliko laiku ir kokybiškai. Rekomenduojame Energy Advice, kaip patikimą partnerį.  
Nikolajus Ivanovas
Direktorius  - AB Klaipėdos mediena
Pažymime, jog įmonė Energy Advice kokybiškai atliko energijos vartojimo auditą Vita Baltic International gamykloje. Audito ataskaitoje pateikti pasiūlymai, kaip mažinti suspausto oro, šilumos gamybos ir tiekimo, ventiliacijos, žaliavų transportavimo bei šaldymo sistemų energijos sąnaudas. Priemonės pasiūlytos remiantis gamybinių įmonių gerąja praktika bei naujovėms energijos sąnaudų mažinimo srityje.
Rimas Šilanskas
Inžinierius-energetikas  - UAB Vita Baltic International
UAB ,,Energy Advice" pakartotinai atliko energijos vartojimo auditą įmonėje UAB Fazer Lietuva. Išanalizavus inžinerines sistemas, pateikta ataskaita apie vandens, suspausto oro, reaktyviosios galios, šaldymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų energijos ir išlaidų mažinimo priemonės. Artimiausiu metu rekomendacijas planuojame įgyvendinti. UAB Energy Advice specialistai paslaugas suteikė laiku, rezultatus pristatė atsakingiems darbuotojams. Esame patenkinti suteiktomis paslaugomis.
Saulius Švedas
Technikos vadovas  - UAB Fazer Lietuva
Akcinės Bendrovės ,,ORLEN Lietuva“ užsakymu, UAB Energy Advice 2019 m. gruodžio mėn. paruošė mokymų programą ir vedė AB ,,ORLEN Lietuva“ darbuotojams mokymus tema „Saulės elektrinių prijungimo ir eksploatavimo iššūkiai“. UAB Energy Advice organizuojamus mokymus apibūdintume kaip profesionalius ir efektyvius, kadangi mokymų kokybė visuomet atitinka Bendrovės darbuotojų lūkesčius. Darbuotojai puikiai įvertino lektorių Mantą Kaminicką, jo profesionalumą ir dėstomos temos išmanymą. UAB ,,Energy Advice" paslaugos tenkino bendrovės lūkesčius ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ateityje.
Daina Binkauskienė
Personalo direktorė  - AB ,,ORLEN Lietuva“
Energetikos tinklų projektavimo įmonė UAB „Elinijos“ įsigijo programinę įrangą EA-PSM Electric. Mums projektuojant elektros tinklą, šis įrankis padeda greitai išspręsti iškilusius iššūkius su įmonių, skirstomojo ir perdavimo elektros tinklų skaičiavimais, modeliavimu ir RAA nuostatų parinkimu. Tai patikima, laiką taupanti, bei atitinkanti tarptautinius standartus programa, kuri leidžia greitai ir kokybiškai įvertinti uždavinius kylančius elektros tinkle bei pasiūlyti gerą paslaugų kainą Užsakovams. UAB „Elinijos“ rekomenduoja programinę įrangą EA-PSM Electric.
Egidijus Žaltauskas
Direktorius  - UAB „Elinijos“
Roquette Amilina AB patvirtina, kad 2019.09.23-2020.02.20 įmonė UAB Energy Advice atliko detalų suspausto oro sistemos vertinimą su programa EA-PSM Hydraulic. Atlikta detali suspausto oro sistemos darbo režimų analizė, pateiktos aiškiai suprantamos rekomendacijos, pagrįstos inžineriniais skaičiavimais ir finansiniu vertinimu. Pateiktos rekomendacijos turės įtakos suspausto oro sistemos eksploatacijai. Paslaugos suteiktos laiku, rezultatai pristatyti atsakingiems darbuotojams. Rekomenduojame įmonę UAB Energy Advice įmonėms, kurios ieško inžinerinių energetinių efektyvumo analizės būdų ir metodų.
Edvinas Bernotas
Generalinis direktorius  - Roquette Amilina AB
AB Rokiškio sūris patvirtina, kad įmonė UAB Energy Advice tiekia energijos vartojimo rodiklių priežiūros ir kontrolės paslaugą. Pagal planuojamas valandines gamybos apimtis, EA-SAS programa prognozuoja energijos vartojimo apimtis kiekvienai valandai. Sistema pateikia rekomendacijas, kaip sumažinti energijos vartojimą ir tinkamai eksploatuoti įrengimus. Taip pat Energy Advice specialistai teikia kokybiškas konsultacijas elektros energijos įsigijimo klausimais: remiantis įmonės energijos sąnaudų ir elektros kainos prognozėmis, padeda išsirinkti palankiausią elektros energijos įsigijimo planą.
Kazys Guobušas
Vyr. energetikas  - AB Rokiškio sūris
Džiaugiamės pasirinkę Energy Advice atlikti UAB MESTILLA biodyzelino gamyklos energetinį auditą. Auditoriai atliko detalią istorinių energetinių ir technologinių parametrų bei rodiklių analitiką ir pasiūlė atsiperkančių energijos taupymo priemonių. Audito metu buvo įvertintas siurblių, šilumokaičių bei pagrindinių technologinių procesų naudingo veiksmo koeficientas ir pasiūlyti konkretūs efektyvumo didinimo būdai. Taip pat, analizuota suspausto oro gamybos sistema ir įmonės elektros ūkis. Rekomenduojame Energy Advice kitoms energetinio efektyvumo siekiančioms įmonėms.
Margarita Salytė
Gamybos direktorė  - UAB Mestilla
AB ,,Rokiškio sūris" techninio personalo darbuotojai dalyvavo UAB ,,Energy Advice" mokymuose ,,Suspausto oro sistemų darbo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse" ir ,,Šaldymo mašinų energetinio efektyvumo didinimas". Mokymų metu darbuotojams buvo priminti pagrindiniai sistemų veikimo principai, dėsniai bei skaičiavimų metodikos, pateikti praktiniai pavyzdžiai ir užduotys. Mokymai paliko labai gerą įspūdį dėl lektoriaus kompetencijos ir profesionalumo, mokymų teorinės ir praktinės dalies optimalaus balanso, temų šiuolaikiškumo bei tiesioginio pritaikymo praktikoje.
Artūras Vainiūnas
Technikos direktorius  - AB Rokiškio sūris
UAB DS Smith Packaging Lithuania inžinerinis personalas dalyvauja UAB Energy Advice organizuojamose praktiniuose mokymuose su programa EA-PSM Electric. Džiaugiamės, kad įgytos žinios padeda optimizuoti elektros tinklo darbą gamykloje, prastovų laiką bei sumažinti elektros vartojimą. Rekomenduojame UAB Energy Advice kaip atsakingą ir patikimą partnerį.
Mantas Davulis
Techninės priežiūros vadovas  - UAB DS Smith Packaging Lithuania
UAB "AD Wood" pirko iš UAB "Energy Advice" energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB "Energy Advice" vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuota suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl elektros energijos, vandens, suspausto oro, šilumos energijos, išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Zenonas Kvietka
Direktorius  - UAB AD Wood
UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos gamybos transporto kuro suvartojimas, suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl šilumos ir elektros energijos išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Odeta Vaitiekūnienė
Direktorė  - UAB Maldis
Energy Advice atliko energijos vartojimo audito paslaugą ir įrodė esantis patikimas partneris. UAB Fazer Lietuva gavo profesionalias elektros ir šilumos energijos vartojimo mažinimo rekomendacijas, kurios gali būti įgyvendinamos darant nedideles investicijas. Įmonė planuoja įgyvendinti siūlomas rekomendacijas artimiausioje ateityje. UAB Fazer Lietuva rekomenduoja Energy Advice paslaugas įmonėms siekiančioms padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos vartojimo išlaidas. UAB Fazer Lietuva yra Fazer grupės dalis, turinti 15 tūkst. darbuotojų ir veikianti aštuoniose šalyse.
Saulius Švedas
Technikos direktorius  - UAB Fazer Lietuva
AB "Achema" - didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse. Pažymime, kad įmonė Energy Advice atliko AB „Achema“ gamyklos energetinį auditą. Auditorių pateikti pasiūlymai orientuoti į gamyklos energetinio efektyvumo didinimą, nurodyti didžiausią sutaupymo potencialą turintys technologiniai mazgai. Atsižvelgiant į gamyklos specifiką, ataskaitoje pateikiami pasiūlymai, kaip panaudoti atliekinius energijos išteklius. Energetinio audito paslauga buvo atlikta laiku ir kokybiškai
Juozas Tunaitis
Technikos direktorius  - AB \"Achema\"
"Energy Advice kolektyvas atsakingai atliko energetinio audito paslaugą. Darbuotojai įsigilino į mūsų įmonės darbo specifiką ir pasiūlė priemones iškeltiems energetinio audito tikslams pasiekti. Audito metu pateiktos didelių investicijų nereikalaujančios priemonės, kurių įgyvendinimas suteiks apčiuopiamą naudą AB Jonavos grūdai. Įmonė rekomenduoja Energy Advice kaip patikimą partnerį įmonėms, siekiančioms padidinti energetinio ūkio efektyvumą."
Mantas Butas
Komercijos ir inovacijų skyriaus vadovas  - AB Jonavos grūdai
"Energy Advice šių metų birželio – rugpjūčio mėnesiais atliko energetinį auditą. Paslaugos, pagal iš anksto suderintas paslaugų apimtis buvo atliktos profesionaliai ir kokybiškai. Vertiname tai, kad audito išvadose siūlomos priemonės yra realios, techniškai bei finansiškai pagrįstos bei suprantamos. Energy Advice pateikė duomenis apie gautų rezultatų kilmę bei jų pagrįstumą, patikimumą. Artimiausiu metu ketiname įgyvendinti pasiūlytas taupymo priemones."
Šarūnas Grigoris
Technikos direktorius  - UAB Grigeo Baltwood
“Energy Advice atliko pilnos apimties technologinių procesų energetinį auditą įmonėje UAB „Gealan Baltic“ pagal LST EN 16247 standartą ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Atlikę skaičiavimus nustatė eksploatuojamų įrenginių naudingo veiksmo koeficientus bei pasiūlė efektyvumo didinimo priemones. Pateikti pasiūlymai nėra bendrojo pobūdžio, o sudaryti įsigilinus į mūsų įmonės specifiką bei gamybinių linijų veikimo principus. Visi ataskaitoje pateikti pasiūlymai yra ekonomiškai pagrįsti bei nereikalaujantys didelių investicijų. Darbo ataskaita, pagal susitarimą, parengta anglų kalba. Rekomenduojame „Energy Advice“ energetinio audito paslaugas įmonėms, užsibrėžusioms padidinti energetinį efektyvumą.
Jaunius Šileikis
Direktorius  - Lietuvos ir Vokietijos UAB GEALAN BALTIC
2016 m. įmonė  UAB Energy Advice atliko išsamų Lietuvos banko pastatų (Gedimino pr. 6, Totorių g. 2, 4 ir Žirmūnų g. 151, Vilnius) elektros ūkio bei pastatų (Gedimino pr. 6 ir Totorių g. 2, 4, Vilnius) energetinio ūkio (šildymo, karšto vandens, kondicionavimo) būklės vertinimą: sudaryta ir pateikta kiekvieno pastato viso elektros tinklo paaiškinamoji vienlinijinė schema, išanalizuota šildymo, karšto vandens, kondicionavimo būklė, atliktas pirmos kategorijos elektros vartotojų nepertraukiamų maitinimo šaltinių patikimumo įvertinimas, apskaičiuotas sistemos parengties koeficientas, gedimų skaičius, įvertintas pirmos kategorijos elektros vartotojų maitinimo sistemos neveikimo laikas. Pasiūlytos elektros ir energetinio ūkio optimizavimo priemonės ir rekomendacijos nustatytų trūkumų šalinimui yra pagrįstos ir suprantamos.
Gintautas Moška
Direktorius  - Lietuvos banko organizacijos tarnybos paslaugų administravimo departamentas
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, įmonės kodas 132616649, registruota adresu Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos gamybos transporto kuro suvartojimas, suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl šilumos energijos, vandens ir kuro transporto išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Dalius Tumynas
Generalinis direktorius  - UAB Kauno švara
UAB „Diab“ yra pirmaujanti ruošinių iš kompozitinių medžiagų gamybos įmonė. Siekdami didinti gamybos procesų energetinį efektyvumą, pasirinkome įmonę UAB „Energy Advice“, kuri atliko įmonės energijos suvartojimo auditą. Auditoriai nustatė energetiškai imliausius procesus ir pasiūlė pagrįstas priemones šių procesų efektyvumo didinimui. Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai dulkių ištraukiamosios ventiliacijos, suspausto oro sistemų, elektros tinklo efektyvumo didinimui, taip pat šilumos nuostolių mažinimui. Paslaugą auditoriai atliko nevėluodami.
Marius Balvočius
Direktorius  - UAB Diab
UAB Energy Advice atliko energijos vartojimo auditą trijose AB „MV GROUP Production“ gamyklose: „Stumbras“, „Alita“ ir „Anykščių vynas“. UAB „Energy Advice“ išsamiai įvertino visas galimas priemones šių gamyklų energetinio efektyvumo didinimui. Pasiūlytos priemonės apima patalpų šildymo ir ventiliacijos, garo generavimo bei šaldymo sistemų efektyvumo didinimą. Audito metu nustatyti atlieknės energijos šaltiniai ir jų panaudojimo galimybės, pateiktos pastabos dėl sutarčių su energijos tiekėjais trūkumų. Auditoriai ne tik pateikė išvadas dėl sąnaudų mažinimo, bet ir padėjo priimant naujai įrengtas šaldymo sistemas, nurodydami jų trūkumus. Rekomenduojame UAB „Energy Advice“ kaip atsakingą partnerį.
Česlovas Matuliavičius
Generalinis direktorius  - AB „MV GROUP Production“
Energy Advice profesionaliai atliko įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditą. Audito metu įvertintas šilumos ir elektros suvartojimas patalpų šildymui, vėdinimui, kondicionavimui, technologiniam procesui. Atskirti energijos kaštai pagal veiklos rūšis: gamybos, administracijos. Įvertintos minkšto paleidimo įrenginių atsipirkimo galimybės. Pateikta energijos taupymo galimybių analizė ir rekomandacijos.
Virginijus Sedaravičius
Vyriausiasis energetikas  - AB Panevėžio keliai
Uždaroji akcinė bendrovė „Baldai Jums“, įmonės kodas 156667584, registruota adresu Fabriko g. 3, LT-55111, Jonava pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlytas sprendimas dėl šilumos energijos vartojimo sumažinimo medžio džiovyklose. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Alfonsas Meškauskas
Generalinis direktorius  - UAB Baldai Jums
Uždaroji akcinė bendrovė „Multimeda“, įmonės kodas 147863452, registruota adresu M. Mažvydo g. 12E, Radviliškis pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, pagrindiniai elektros bei šilumos vartotojai, pateiktos rekomendacijos. Ventiliacijos sistemų srautų skaičiavimams atlikti, pritaikyta specializuota programinė įranga. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.
Vaidas Gudelis
Direktorius  - UAB Multimeda
Pažymime, kad Energy Advice, į.k. 303038190, tinkamai įvykdė AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumo, vartojimo efektyvumo audito paslaugų teikimo sutartį, pasirašytą 2014-02-27. Paslaugų teikimo metu buvo atlikta išsami elektros įrenginių analizė ir pateiktos išvados bei pasiūlymai, kaip darant minimalius įrangos pakeitimus galima pasiekti didesnį elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Energy Advice užsirekomendavo kaip pareiginga, turinti kvalifikuotus ir sąžiningus darbuotojus, įmonė.
Virgilijus Pavlavičius
Technikos direktorius  - AB Šiaulių energija
Energy Advice auditors performed energy efficiency audit in our company, found energy consumption of the most energy intensive manufacturing processes and for separate product groups, because of this, now we can calculate separate products prime cost with a greater accuracy. What is more, they proposed several technically and economically based solutions for energy consumption reduction. Energy Advice professionals have the required competences to conduct energy appraisal activities.
Lionginas Šepetys
General Director  - UAB Kėdainių konservų fabrikas
A company JSC "IOCO Packaging", company code 110564826, registered at Pusaloto str. 212, Panevezys, bought energy consumption audit service from JSC "Energy Advice". Detail energy audit services accomplished comprehensively: analysed compressed air systems, gas, electricity and heat consumption. Energy audit report, ensured successful EU funding in "Renewable energy sources for industry LT+" program.
Gvidas Drobužas
General Director  - UAB IOCO
JSC "Energy Advice" implemented Energy Audit services according to Directive 2012/27/ES in JSC "Kitron". Experienced energy consultants identified saving opportunities in heating, humidification and cooling systems. Also, provided recommendations for energy efficient operation of the ventilation system. We highly recommend Energy Advice to companies that are seeking to reduce their energy consumption.
Daumantas Barčas
Manufaturing Leader  - UAB Kitron
JSC "Energy Advice" team found saving opportunities on the most energy intense systems like ventilation and compressed air. They have calculated savings potential by the implementation of the solar power plant and building insulation. Due to the recommendations, we have avoided expenditures on less efficient saving opportunities and can concentrate on the cost-effective solutions. We recommend Energy Advice audit services.
Jonas Karčiauskas
General Manager  - UAB Audėjas
„Kauno baldai“, company code 133513698, registered in Drobes str. 66 LT-45500, Kaunas purchased JSC „Energy Advice“ energy consumption audit. We note that the JSC „Energy advice“ audit was done thoroughly: engineers analyzed the compressed air and air draught systems  as well as electricity, heating and water consumption. The company provided recommendations on savings and solutions to optimize electricity, water, compressed air and heating costs. The experts presented the results and answered our questions.
Tomas Mauricas
General manager  - AB Kauno baldai
Public Company "ORLEN Lietuva" ordered and "Energy Advice" has conducted the "ORLEN Lietuva" personnel training program for electrical engineers to update the existing professional knowledge. "Energy Advice" can be described as professional and efficient supplier since the quality of training always meets the expectations of the Company's management. We recommend "Energy Advice" as a qualified supplier.
Birutė Jedlinski
HR Director  - AB Orlen Lietuva
AB „Kauno energija” (Lithuania, EU) is the centralized heat supplier for the residents and organizations of Kaunas town and Kaunas district for more than 50 years. As of today, AB „Kauno energija” is highly developed modern DH Sector, the second largest utility in Lithuania according to the business volumes. The heat is being supplied to over 117 thousand consumers (households and organizations), which takes approximately 20 percent of country’s centralized heat supply market. UAB Kaunas energy is using software EA- PSM. This program is best for recognition of unforeseen errors when acquiring new equipment. Working with this software we can select optimal parameters for motors, generators, cables, capacitors, transformer, frequency drives, etc. Existing equipment failure analysis and prevention from the disturbances are performed to increase network reliability. The program is also used for the power flow, short circuit calculations, harmonic load flow as well as solving the relay protection and automation coordination tasks. We confirm that EA- PSM implemented by Energy Advice fulfilled all expectation of AB „Kauno energija”.
Vaidas Šleivys
Head of product department  - AB Kauno energija
We are one of the engineering service providers acclaimed by clients like FORD INDIA, SAINT GOBAIN GLASS, GE ENERGY, DOW CHEMICALS, APOLLO TYRES, SP INFO CITY, SIEMENS LTD, ETC for the technical competency in electrical design, project engineering, consultancy, management and services. We are offering comple complete power system analysis, protection coordination study, reengineering industrial electrical distribution system, predictive maitenence services and risk analysis etc and offer complete solution for safe working environment. We find EA PSM software a versitile tool to design & implement new projects to international standards, select protection system components, apply better relay coordination settings, scrutinise the existing power disribution arrangements and apply corrective measures, predictive maitenence scheduling, safety measures etc.
C. George Chockiah
CEO  - George Associates
In 2016 company JSC Energy Advice accomplished detailed audit of Lithuania’s central bank building systems (Gedimino pr. 6, Totori7 str. 2, 4 and Žirmūnų str. 151, Vilnius). Audit included comprehensive analysis of electrical, heating and air conditioning systems. Provided results consist of full electrical network one-line diagrams, analysis of heating, hot water and air conditioning systems condition, calculation of reliability factors and probabilities of uninterruptible power supply failure for first category electrical loads. Proposed electrical and heating networks optimization techniques and recommended solutions for problems are sufficiently justified and explained.
Gintautas Moška
Director of Services Administration Department at Organization Service  - Bank of Lithuania
We started using EA-PSM software for carrying out various studies like power flow analysis, short circuit analysis, harmonic analysis and arc flash analysis as a part of our design process for our clients and fidn it extremely useful. The software is simple and easy to handle, thus enabling our design team get acquainted with the software quickly, saving the time involved. This also enabled enhancing the confidence of the team in their design activities. We would be happy to recommend to our fellow consultants to liberally use this software that would ascertain the reliability of the design and the confidence level of the designer engineers.
L. Ravichandran
CEO & Sr. Consultant  - LRV Engineering Solutions Pvt Ltd
"EA-PSM" helps our engineers solve challenging tasks, calculate parameters and choose the required equipment for PV systems to be efficient and reliable. "EA-PSM" software has a user friendly interface and innovative solutions to prepare reports. Also, the company's team is always ready to assist us in our daily use of the software. "UAB DETRA Solar" recommends "Energy Advice" as trusted partner.
Roland Sliautaris
Head of Engineer  - DETRA Solar
JSC “Energy Advice” conducted audit on “Grigeo” 6kV SI-2 substation reconstruction technical project (electric design and relay protect parts). During a short period of time, “Energy Advice” team professionally evaluated technical design solutions compatibility with local and international standards. High design project quality was reached, as a result of this study. We recommend JSC “Energy Advice” as trusty partner which carries a high level of service.
Darius Šablinskas
Head of electrical engineering group  - Grigeo
UAB Axis Power acquired a license of the EA-PSM software. It helps us to solve the challenges of implementing projects. An advantage of EA-PSM – all functions in one program. It is a reliable, time-saving tool for engineers. The program EA-PSM performs tasks such as electrical equipment selection and verification of existing schemes items under load currents and short-circuit conditions; selection of capacitor banks and reactive power balancing; current and voltage harmonic levels of network distribution and electromagnetic compatibility assessment; relay protection and automatic provisions calculation and coordination. UAB Axis Power recommends software EA-PSM. We especially appreciate fast and high quality services and professional advice.
Rimvydas Jarimavičius
General Director  - UAB Axis Power
EA-PSM is user-friendly and easy to use tool with trusted output data and calculations. During the training I understood how to analyse company's electrical grid, control losses and find inexpensive and reliable solutions which help to ensure the durability of equipment. Engineers are very helpful and responsive.
Kęstutis Kulikauskas
Head of Energy dpt.  - AB Astra
UAB Vilniaus energija engineers are using software EA-PSM that allows to make fast, reliable and economically feasible decisions on optimizing electrical network. It helps us to reduce power losses and increase network reliability. We rely on Energy Advice team because we always receive clear and useful responses to our problems.
Raimondas Valentinas Stiga
Production Director  - UAB Vilniaus energija
Electrum sp. z.o.o. engineers are using software EA-PSM by company Energy Advice. We use software to work with the most challenging renewable energy projects, also industrial and distribution networks. EA-PSM functionalities cover majority of our needs for electrical network calculations. We are pleased with Energy Advice consulting and support that includes new functionalities development according to our project requirements.
Marcin Oksimowicz
Head of Engineering  - Electrum sp. z o.o.