EA-PSM Electric Universitetų ar kolegijų Elektros fakultetams ir katedroms

Edukacinės versijos tikslas - dėstytojams ir studentams suteikti prieigą prie inžinerinės programinės įrangos ir suteikti mokymosi įrankį. Kartu su programine įranga siūlome ir mokymus bei pagalbą, kad naudojimasis programa būtų lengvas ir greitas. Edukacinė versija universitetams suteikia priegą prie naujausios programinės įrangos, skirtos modeliuoti ir analizuoti elektros sistemas. Versija neskirta naudoti komerciniais tikslais.

EA-PSM Electric skirta įmonių, skirstomojo ir perdavimo elektros tinklų skaičiavimui, modeliavimui ir režimų įvertinimui. Tai patikima, atitinkanti tarptautinius standartus programa, apimanti uždavinius, kylančius gamyklose, kogeneracinių ar atsinaujinančių išteklių elektrinėse ir elektros tinkluose. Visi skaičiavimų moduliai pagrįsti IEE, IEC ir GOST standartais.

EA-PSM Electric Pasiūlymo universitetams funkcionalumas

 • Galios srautų skaičiavimai;
 • Trumpų jungimų skaičiavimai;
 • Lankinio išlydžio skaičiavimai;
 • Harmonikų skaičiavimai;
 • Relinė apsauga ir automatika;
 • Apsaugų tikrinimo modulis;
 • Sankey diagramos;
 • Distancinės apsaugos;
 • Vartojimo prognozavimas;
 • Saulės ir vėjo elektrinių integracija;
 • Atsinaujinančių energijos šaltinių generacija;
 • GIS integracija;
 • CAD, PDF, Excel eksportavimas.

Mokymų programa 16 val.

 • EA-PSM Electric programinės įrangos fukcionalumas;
 • Vienlinijinės schemos kūrimas;
 • Galios srautai elektros tinkluose su kogeneracinėmis ar atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėmis;
 • Elektros energijos kokybės standarto reikalavimai tinklo įtampai;
 • Tinklo režimų įvertinimas prijungus naują apkrovą ar šaltinį;
 • Tinklo režimų bei elementų patikra atsijungus maitinančiai grandinei ir apkrovai elektros energiją tiekiant nuo rezervinio šaltinio;
 • Leistinų transformatoriaus apkrovimų patikrinimas;
 • Transformatoriaus atšakų parinkimas;
 • Linijų ir kabelių parinkimas ir patikrinimas esamai tinklo struktūrai;
 • Leistinų ir ekonominių srovių patikrinimas;
 • Įtampos kritimų skaičiavimas;
 • Įrenginių parinkimas ir patikrinimas pagal apkrovos srovę;
 • Elektros variklių darbo režimai, aukštesniosios harmonikos elektros tinkluose ir jų vertinimas;
 • Elektros variklių paleidimo srovių įtaka tinklo darbo režimams;
 • Reaktyviosios galios balansavimas schemose su elektros varikliais ir reaktyviosios galios įrenginių parinkimas;
 • Elektros variklių darbas su dažnio keitikliais;
 • Aukštesniųjų harmonikų lygio įvertinimas elektros tinkle.
 • Žemų ir aukštų harmonikų dažnio keitiklių parinkimas ir darbas elektros tinkle;
 • Aukštesniųjų harmonikų filtravimas;
 • Aukštesniųjų harmonikų rezonansas tinkle su kondensatorių baterijomis;
 • Trumpieji jungimai ir įrangos parinkimas;
 • Pagrindiniai tinklo duomenys, svarbūs trumpojo jungimo srovių skaičiavimamams;
 • Trumpojo jungimo srovės nuo sistemos;
 • Trumpojo jungimo srovės nuo sinchroninių generatorių;
 • Trumpojo jungimo srovės nuo elektros variklių;
 • Trumpojo jungimo srovės nuo atsinaujinančių išteklių elektrinių;
 • Nesimetriniai trumpieji jungimai;
 • Vienfaziai trumpieji jungimai 0,4 kV tinkle;
 • Vienfaziai įžemėjimai izoliuotos neutralės tinkluose;
 • 0,4 kV - 35 kV relinės apsaugos ir nuostatų skaičiavimas;
 • Žemos įtampos saugiklių parinkimas;
 • Žemos įtampos automatinių jungiklių parinkimas ir koordinavimas;
 • Saugiklių ir automatinių jungiklių charakteristikų koordinavimas;
 • Vidutinės įtampos tinklo maksimalios srovės apsaugos ir jų charakteristikos;
 • Maksimalios srovės apsaugų nuostatų skaičiavimas, jautrumo įvertinimas ir koordinavimas;
 • Įžemėjimo apsaugų nuostatų skaičiavimas ir koordinavimas;
 • Elektros lanko išlydžio skaičiavimai.