Išmanus biokuro katilinės valdymas su EA-SAS Boiler

Realaus laiko biokuro katilinės duomenų valdymas, siekiant efektyvinti katilinės priežiūrą, gamybą ir užtikrinti saugumą!

Kokias problemas gali išspręsti EA-SAS Boiler?

Pagaminti daugiau šilumos naudojant mažiau kuro
Pakeisti katilo režimą nepatiriant papildomų nuostolių
Optimizuoti remontų planavimą pagal faktinius rodiklius
Išvengti žmogiškųjų klaidų

Didinkite katilų efektyvumą stebėdami, analizuodami ir vertindami biokuro katilus. EA-SAS Boiler katilo darbo parametrų analizę atlieka realiu laiku kas penkias minutes.

Projekto įgyvendinimo etapai

Energy Advice

 • Iš egzistuojančių sistemų renkami ir stebimi duomenys
 • Duomenys pateikiami EA-SAS Boiler platformoje

Energy Advice

 • Renkama informacija apie katilą bei susijusią įrangą
 • Renkama informacija apie technologinius procesus
 • Informacija saugoma EA-SAS Boiler platformoje

Energy Advice

 • Kuriamas skaitmeninis katilo modelis (Digital Twin)
 • Identifikuojami rodikliai (KPIs)
 • Ruošiamos užduotys biomasės kuro ir pirminio bei antrinio oro valdymui
 • Ruošiamos priežiūros užduotys pagal automatinį įrangos būklės vertinimą

Klientas

 • Katilas valdomas pagal teikiamas užduotis
 • Gaunama informacija apie katilo būklę bei efektyvumą
 • Gaunama remontų prognozė

EA-SAS Boiler - analitinė sistema, kuri stebi, analizuoja ir vertina katilų efektyvumą bei užtikrina efektyvų valdymą

Sekite katilo rodiklius EA-SAS Boiler sistemoje Jums patogiu būdu:

Rodikliai:

 • Katilo NVK, %
 • Ekonomaizerio NVK, %
 • Viso įrenginio NVK, %
 • Biokuro suvartojimas MWh, biokuro suvartojimas tonomis
 • Energijos gamybos savikaina, Eur / MWh; Eur/tne
 • Elektros energijos sąnaudos kWh / MWh šilumos
 • Energijos savikaina tne / MWhš
 • Energijos tn biokuro / MWhš
 • Biokuro energijos rodikliai: šilumingumas MJ/kg ir drėgmės kiekis %
 • Perteklinio oro kiekio % kitimas laike

Ataskaitos:

 • Gaukite pranešimus imtis veiksmų nedelsiant
 • Paros bei mėnesio katilo darbo ataskaitos
 • Gaukite įžvalgas apie katilo darbą realiu laiku
 • Ataskaita parengiama Užsakovo formoje
 • Ataskaita išsiunčiama laisvai konfigūruojamais adresais;
 • Ataskaitos saugomos duomenų bazėje 6 mėnesius

Padidinkite investicijų atsiperkamumą efektyvindami veiklą