Specializuotas pramonės įmonių elektros ūkio auditas:

Atliekame išsamų elektros ūkio ir su tuo susijusių pramonės įrenginių įvertinimą (auditą):

  • Elektros ūkio auditas atliekamas naudojant programinę įrangą EA-PSM. Programa skaičiuoja elektros energijos srautus, elektros energijos nuostolius, sroves ir įtampas elektros tinkle. Taipogi, EA-PSM geba modeliuoti skirtingų įtampos lygių elektros tinklus, įskaitant dviejų, trijų apvijų galios transformatorius, o taip pat galios transformatorius su atšakų reguliatoriumi. Elektros įrenginių režimų analizė leis identifikuoti elektros energijos sąnaudas, inicijuoti sąnaudas mažinančias priemones.
  • Atliekamas elektros energijos tiekimo schemos patikimumo vertinimas, kurio metu nustatoma gedimo tikimybė, bei elektros energijos nepatiekimo tikimybė. Patikimumo vertinimas taip pat apima skirstomojo/perdavimo tinklų operatorių nepatiektos elektros energijos įvertinimą.
  • Elektros energijos sąnaudų vertinimas atliekamas kiekvienam elektros energijos imtuvui. Tyrimu apskaičiuojamos teorinės sąnaudos/nuostoliai, o taip pat išmatuojamos praktiškai patiriamos sąnaudos/nuostoliai. Pateikiama lyginamoji teorinių/faktinių sąnaudų ataskaita. Pateikiamas efektyvumo didinimo priemonių planas.
  • Elektros įrenginių darbo amžiaus/trukmės įvertinimas. Elektromagnetinis esamų įrenginių suderinamumas leidžia įvertinti elektros įrenginių darbo amžių/trukmę. Tyrimu įvertinama žaibosaugos, įžeminimo sistemos, aukštesniųjų harmonikų įtakos elektros sistemos elementams. Sudaroma elektros įrenginių priežiūros strategija ir įgyvendinimo planas.
Nauda:
  • Įvertinamas elektros ūkio įrenginių ir technologinių procesų suderinamumas.
  • Techninės priežiūros rekomendacijos sistemų patikimumui ir saugumui didinti.
  • Energijos taupymo galimybių analizė ir nustatymas.
  • Energijos taupymo galimybių apimties ir atsipirkimo laikotarpio nustatymas prieš atliekant kapitalo investicijas.
  • Modernizavimo proceso planavimas ir biudžeto sudarymas.