Klientų atsiliepimai

Teikiame energetinio audito paslaugas aukščiausios kokybės reikalaujančioms įmonėms. Dirbame siekdami geriausių rezultatų, todėl didžiuojamės klientų atsiliepimais apie atliktus darbus.

UAB “AD Wood” pirko iš UAB “Energy Advice” energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB “Energy Advice” vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuota suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl elektros energijos, vandens, suspausto oro, šilumos energijos, išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.

UAB AD Wood
Direktorius
Zenonas Kvietka

UAB “Energy Advice“ 2019 metais pakartotinai atliko energetinį auditą įmonėje UAB „Gealan Baltic“. Įmonės darbuotojai atsakingai įsigilino į eksploatuojamų įrenginių specifiką bei gamybos procesus ir pasiūlė efektyvumo didinimo priemones. Šios priemonės apėmė šaldymo mašinos valdymo metodo modernizavimą, lygiagrečių siurblių našumo valdymo optimizavimą, suspausto oro sąnaudų mažinimo priemones, taip pat pasiūlyta energijos ir gamybos apskaitos duomenų panaudojimo strategija. Rekomenduojamos priemonės aprašytos suprantamai bei pateikiamas jų ekonominio pagrįstumo įvertinimas.

Rekomenduojame UAB „Energy Advice“ energetinio audito paslaugas įmonėms, norinčioms padidinti energetinį efektyvumą.

UAB Gealan Baltic
Direktorius
Jaunius Šileikis

UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos gamybos transporto kuro suvartojimas, suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl šilumos ir elektros energijos išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.

UAB Maldis 
Direktorė
Odeta Vaitiekūnienė

Energy Advice atliko energijos vartojimo audito paslaugą ir įrodė esantis patikimas partneris.
UAB Fazer Lietuva gavo profesionalias elektros ir šilumos energijos vartojimo mažinimo rekomendacijas, kurios gali būti įgyvendinamos darant nedideles investicijas. Įmonė planuoja įgyvendinti siūlomas rekomendacijas artimiausioje ateityje.
UAB Fazer Lietuva rekomenduoja Energy Advice paslaugas įmonėms siekiančioms padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos vartojimo išlaidas.
UAB Fazer Lietuva yra Fazer grupės dalis, turinti 15 tūkst. darbuotojų ir veikianti aštuoniose šalyse.

UAB Fazer Lietuva 
Technikos direktorius
Saulius Švedas

“AB “Achema” – didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse.

Pažymime, kad įmonė Energy Advice atliko AB „Achema“ gamyklos energetinį auditą. Auditorių pateikti pasiūlymai orientuoti į gamyklos energetinio efektyvumo didinimą, nurodyti didžiausią sutaupymo potencialą turintys technologiniai mazgai. Atsižvelgiant į gamyklos specifiką, ataskaitoje pateikiami pasiūlymai, kaip panaudoti atliekinius energijos išteklius.
Energetinio audito paslauga buvo atlikta laiku ir kokybiškai.”

AB Achema
Technikos direktorius 
Juozas Tunaitis

“Energy Advice kolektyvas atsakingai atliko energetinio audito paslaugą. Darbuotojai įsigilino į mūsų įmonės darbo specifiką ir pasiūlė priemones iškeltiems energetinio audito tikslams pasiekti. Audito metu pateiktos didelių investicijų nereikalaujančios priemonės, kurių įgyvendinimas suteiks apčiuopiamą naudą AB Jonavos grūdai.

Įmonė rekomenduoja Energy Advice kaip patikimą partnerį įmonėms, siekiančioms padidinti energetinio ūkio efektyvumą.”

AB Jonavos grūdai
Komercijos ir inovacijų skyriaus vadovas
Mantas Butas

“Energy Advice šių metų birželio – rugpjūčio mėnesiais atliko energetinį auditą. Paslaugos, pagal iš anksto suderintas paslaugų apimtis buvo atliktos profesionaliai ir kokybiškai. Vertiname tai, kad audito išvadose siūlomos priemonės yra realios, techniškai bei finansiškai pagrįstos bei suprantamos. Energy Advice pateikė duomenis apie gautų rezultatų kilmę bei jų pagrįstumą, patikimumą. Artimiausiu metu ketiname įgyvendinti pasiūlytas taupymo priemones.”

UAB Baltwood
Technikos direktorius
Šarūnas Grigoris

“Energy Advice atliko pilnos apimties technologinių procesų energetinį auditą įmonėje UAB „Gealan Baltic“ pagal LST EN 16247 standartą ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Atlikę skaičiavimus nustatė eksploatuojamų įrenginių naudingo veiksmo koeficientus bei pasiūlė efektyvumo didinimo priemones. Pateikti pasiūlymai nėra bendrojo pobūdžio, o sudaryti įsigilinus į mūsų įmonės specifiką bei gamybinių linijų veikimo principus. Visi ataskaitoje pateikti pasiūlymai yra ekonomiškai pagrįsti bei nereikalaujantys didelių investicijų. Darbo ataskaita, pagal susitarimą, parengta anglų kalba.
Rekomenduojame „Energy Advice“ energetinio audito paslaugas įmonėms, užsibrėžusioms padidinti energetinį efektyvumą.

Lietuvos ir Vokietijos UAB GEALAN BALTIC
Direktorius
Jaunius Šileikis

2016 m. įmonė  UAB Energy Advice atliko išsamų Lietuvos banko pastatų (Gedimino pr. 6, Totorių g. 2, 4 ir Žirmūnų g. 151, Vilnius) elektros ūkio bei pastatų (Gedimino pr. 6 ir Totorių g. 2, 4, Vilnius) energetinio ūkio (šildymo, karšto vandens, kondicionavimo) būklės vertinimą: sudaryta ir pateikta kiekvieno pastato viso elektros tinklo paaiškinamoji vienlinijinė schema, išanalizuota šildymo, karšto vandens, kondicionavimo būklė, atliktas pirmos kategorijos elektros vartotojų nepertraukiamų maitinimo šaltinių patikimumo įvertinimas, apskaičiuotas sistemos parengties koeficientas, gedimų skaičius, įvertintas pirmos kategorijos elektros vartotojų maitinimo sistemos neveikimo laikas.
Pasiūlytos elektros ir energetinio ūkio optimizavimo priemonės ir rekomendacijos nustatytų trūkumų šalinimui yra pagrįstos ir suprantamos.

Lietuvos banko organizacijos tarnybos paslaugų administravimo departamentas
Direktorius
Gintautas Moška

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, įmonės kodas 132616649, registruota adresu Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos gamybos transporto kuro suvartojimas, suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlyti sprendimai dėl šilumos energijos, vandens ir kuro transporto išlaidų sumažinimo. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.

UAB Kauno švara
Generalinis direktorius
Dalius Tumynas

UAB „Diab“ yra pirmaujanti ruošinių iš kompozitinių medžiagų gamybos įmonė. Siekdami didinti gamybos procesų energetinį efektyvumą, pasirinkome įmonę UAB „Energy Advice“, kuri atliko įmonės energijos suvartojimo auditą. Auditoriai nustatė energetiškai imliausius procesus ir pasiūlė pagrįstas priemones šių procesų efektyvumo didinimui. Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai dulkių ištraukiamosios ventiliacijos, suspausto oro sistemų, elektros tinklo efektyvumo didinimui, taip pat šilumos nuostolių mažinimui. Paslaugą auditoriai atliko nevėluodami.

UAB Diab
Direktorius
Marius Balvočius

UAB Energy Advice atliko energijos vartojimo auditą trijose AB „MV GROUP Production“ gamyklose: „Stumbras“, „Alita“ ir „Anykščių vynas“. UAB „Energy Advice“ išsamiai įvertino visas galimas priemones šių gamyklų energetinio efektyvumo didinimui. Pasiūlytos priemonės apima patalpų šildymo ir ventiliacijos, garo generavimo bei šaldymo sistemų efektyvumo didinimą. Audito metu nustatyti atlieknės energijos šaltiniai ir jų panaudojimo galimybės, pateiktos pastabos dėl sutarčių su energijos tiekėjais trūkumų. Auditoriai ne tik pateikė išvadas dėl sąnaudų mažinimo, bet ir padėjo priimant naujai įrengtas šaldymo sistemas, nurodydami jų trūkumus.
Rekomenduojame UAB „Energy Advice“ kaip atsakingą partnerį.

Generalinis direktorius
Česlovas Matuliavičius

Energy Advice profesionaliai atliko įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditą. Audito metu įvertintas šilumos ir elektros suvartojimas patalpų šildymui, vėdinimui, kondicionavimui, technologiniam procesui. Atskirti energijos kaštai pagal veiklos rūšis: gamybos, administracijos. Įvertintos minkšto paleidimo įrenginių atsipirkimo galimybės. Pateikta energijos taupymo galimybių analizė ir rekomandacijos.

AB Panevėžio keliai
Vyriausiasis energetikas
Virginijus Sedaravičius

Uždaroji akcinė bendrovė „Baldai Jums“, įmonės kodas 156667584, registruota adresu Fabriko g. 3, LT-55111, Jonava pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, elektros, šilumos ir vandens suvartojimas, pateiktos rekomendacijos. Pasiūlytas sprendimas dėl šilumos energijos vartojimo sumažinimo medžio džiovyklose. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.

UAB Baldai Jums
Generalinis direktorius
Alfonsas Meškauskas

Uždaroji akcinė bendrovė „Multimeda“, įmonės kodas 147863452, registruota adresu M. Mažvydo g. 12E, Radviliškis pirko iš UAB „Energy Advice“ energijos vartojimo audito paslaugą. Pažymime, kad UAB „Energy Advice“ vykdytas auditas buvo atliktas išsamiai: išanalizuotos suspausto oro ir ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, pagrindiniai elektros bei šilumos vartotojai, pateiktos rekomendacijos. Ventiliacijos sistemų srautų skaičiavimams atlikti, pritaikyta specializuota programinė įranga. Įmonės specialistai pristatė rezultatus ir atsakė į mums rūpimus klausimus.

UAB Multimeda
Direktorius
Vaidas Gudelis

“Pažymime, kad Energy Advice, į.k. 303038190, tinkamai įvykdė AB “Šiaulių energija” Pietinės katilinės elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumo, vartojimo efektyvumo audito paslaugų teikimo sutartį, pasirašytą 2014-02-27.
Paslaugų teikimo metu buvo atlikta išsami elektros įrenginių analizė ir pateiktos išvados bei pasiūlymai, kaip darant minimalius įrangos pakeitimus galima pasiekti didesnį elektros ūkio elektrinių įrenginių darbo patikimumą ir vartojimo efektyvumą.
Energy Advice užsirekomendavo kaip pareiginga, turinti kvalifikuotus ir sąžiningus darbuotojus, įmonė.”

AB Šiaulių energija
Technikos direktorius
Virgilijus Pavlavičius

Susisiekite:
UAB Energy Advice
K. Baršausko g. 59-436
LT-51423 Kaunas
Tel. +37063516380
info@energyadvice.lt