Su EA-PSM srautų skaičiavimo moduliu galima skaičiuoti elektros energijos srautus bet kokio tipo elektros sistemose, ar tai būtų aukštos įtampos perdavimo tinklas, ar žemos įtampos įmonės skirstomasis tinkas. EA-PSM srautų skaičiavimo modulis atitinka tarptautinius standartus, modulio skaičiavimų tikslumas yra patikrintas pagal standartinius uždavinius.lf

  • Automatiškai nustato viršytus linijų ar transformatorių pralaidumus bei įtampų svyravimu neatitinkančius vartotoju nustatytų ribų bei leidžia tiksliai ir greitai parinkti sistemos elementų parametrus.
  • EA-PSM srautų skaičiavimo įrankis yra sukurtas elektros sistemų projektuotojams ir eksploatuotojams, jis padeda išspręsti kasdienes technines užduotis greičiau ir kokybiškiau.
  • Trijų ir dviejų apvijų transformatorių, reaktorių, asinchroninių variklių ir sinchroninių generatorių moduliai leidžia tiksliai atkurti realios elektros sistemos konfigūraciją.

Su EA-PSM srautų skaičiavimo moduliu galima atlikti šias užduotis:

Reaktyviosios galios kompensavimas Galios srautų optimizavimas Įtampos reguliavimas Greitai ir lengvai įforminti rezultatus
Leidžia projektuoti reaktyviosios galios įrenginius efektyviau bei garantuoja greitesnį investicijų atsiperkamumą. Padeda sumažinti energijos nuostolius linijose, parinkti optimalių skerspjūvių kabelius ir oro linijas, tolygiai paskirstyti galių srautus. Leidžia priimti techniškai ir ekonomiškai geriausią sprendimą dėl įtampos reguliavimo. Ar tai būtų paprasčiausias transformatoriaus atšakos pakeitimas, ar sinchroninio kompensatoriaus parinkimas. Programa leidžia eksportuoti sistemos duomenis ir skaičiavimų rezultatus į Microsoft Office® ir AutoCAD®.