Lankinio išlydžio skaičiavimo modulis

Šis modulis leidžia apskaičiuoti lankinio išlydžio energiją įvykus trumpiesiems jungimams tinkle. Tai ypač aktualu elektros tinklą eksploatuojantiems inžinieriams, dirbantiems greta elektros spintų ir įrenginių. Pagal standarto IEEE 1584 reikalavimus, programa automatiškai apskaičiuos saugų darbo atstumą nuo elektros spintų bei pasiūlys apsaugos priemones, kurios leistų saugiai atlikti būtinus darbus. Pasaulinė praktika rodo, jog remiantis šio modulio skaičiavimų rezultatais, rekomenduojama optimizuoti reilinės apsaugos sistemas, taip užtikrinant dirbančio personalo saugumą.

Modulio pritaikymo sritys:

  • Personalo saugumo užtikrinima
  • Relinės apsaugos įrenginių nuostatų optimizavimas
  • Būtinų apsaugos priemonių (rūbų ir veido dangalų) parinkimas atliekant einamuosius darbus